• Đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam quyết tậm thực hiện mục tiêu kép "Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; phòng, chống dịch Covid-19 an toàn". 

Tổng hợp ý kiến của người lao động tại Hội nghị người lao động EVN năm 2021

  • 24/09/2021

Ngày 24/9/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 461/CĐĐVN-CSPL về việc tổng hợp ý kiến của người lao động tại Hội nghị người lao động EVN năm 2021 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

  • 24/09/2021

Ngày 10/9/2021, Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 445/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn và cán bộ công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Kế hoạch số 548/KH-CĐĐVN về thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU ngày 28/6/2021 của Đảng ủy Tập đoàn

  • 24/09/2021

Kế hoạch số 548/KH-CĐĐVN ngày 23/9/2021 của BCH Công đoàn ĐLVN về thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU ngày 28/6/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chi tiết...


Thông báo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021.

  • 09/09/2021

Thông báo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội Công đoàn ĐLVN.

  • 09/09/2021

Ngày 08/9/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 437/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Hội nghị "tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội".

Chi tiết...


Công điện của EVN về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

  • 08/09/2021

Ngày 08/9/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số 5513/CĐ-EVN gửi các đơn vị thành viên về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Chi tiết...


Hướng dẫn các đơn vị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”

  • 30/08/2021

Ngày 25/8, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 423/CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

  • 26/08/2021

Ngày 24/8, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 344-CV/ĐU về việc triển khai tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV gửi Cấp ủy các Tổ chức Đảng trực thuộc; BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn; Trung tâm Thông tin Điện lực.

Chi tiết...


Hưởng ứng tham gia Cuộc thi video clip và sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19

  • 20/08/2021

Ngày 20/8/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 411/CV-CĐĐVN về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi video clip và sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết...


Tham gia Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"

  • 16/08/2021

Ngày 06/8/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 403/CV-CĐĐVN về việc tham gia Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" do Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Các Tin khác