•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Thay đổi thời gian tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019

  • 13/09/2019

Ngày 12/9, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 452/CĐĐLVN-CSPL về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)

  • 06/09/2019

Ngày 06/9/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành hướng dẫn số 440/HD-CĐĐVN về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), gửi các đơn vị triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Đảm báo an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới

  • 05/09/2019

Ngày 04/9/2019 Công đoan Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 431/CV-CĐĐVN về việc đảm báo an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động EVN năm 2019

  • 19/08/2019

Ngày 16/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 407/CĐĐVL-CSPL về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động EVN năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Nghị quyết Hội nghị NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

  • 16/08/2019

Ngày 15/8/2019 Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 4284/NQLĐ-EVN-CĐĐVN về việc Nghị quyết Hội nghị Đại biểu NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Chi tiết...


Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019

  • 16/08/2019

Ngày 15/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 402/CĐĐVN-CSPL về việc Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  • 15/08/2019

Ngày 14/8/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 4263/EVN-PC về việc Triển khai thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, gửi các đơn vị trực thuộc Triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021

  • 06/08/2019

Ngày 06/8/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định Số 215/QĐ-CĐĐVN về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Chi tiết...


Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu, Hội nghị tổng kết công tác tài chính và tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019

  • 29/07/2019

Ngày 29/7/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 381/CĐĐVN-ToC về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu, Hội nghị tổng kết công tác tài chính và tập huấn cán bộ công đoàn năm 2019.

Chi tiết...


Thông báo triệu tập đại biểu dự Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2018 và tập huấn Cán bộ công đoàn năm 2019

  • 24/07/2019

Ngày 24/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 374/CĐĐVN-ToC về việc Thông báo triệu tập đại biểu dự Lễ biểu dương Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2018 và tập huấn Cán bộ công đoàn năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...