•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

   

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp

 • 14/01/2020

Ngày 10/01/2020, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 10/KH-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn ĐLVN lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng và đất nước.

Chi tiết...


Kế hoạch công tác Kiểm tra giám sát năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam

 • 14/01/2020

Ngày 31/12/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 659/KH-CĐĐVN-UBKT về việc Kế hoạch công tác Kiểm tra giám sát năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Tết Canh Tý 2020

 • 03/01/2020

Ngày 31/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 657/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn Tết Canh Tý 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020

 • 03/01/2020

Ngày 31/12 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 656/CĐĐVN-TG về việc định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấc cấp

 • 31/12/2019

Ngày 31/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 653/CĐĐVN-TG về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấc cấp, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

 • 24/12/2019

Ngày 23/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 644/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

 • 13/12/2019

Ngày 12/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 594/TB-CĐĐVN Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện các đề án của Thủ Tướng Chính Phủ.

 • 06/12/2019

Ngày 04/12/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 581/CV-CĐĐVN về việc Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện các đề án của Thủ Tướng Chính Phủ.

Chi tiết...


Thông báo Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2020.

 • 04/12/2019

Thông báo Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2020.

Chi tiết...


Tham gia “Cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên phần mềm E-Learning

 • 04/12/2019

Ngày 02/12, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 574/CĐĐVN-TG về việc Tham gia “Cuộc thi tìm hiểu 65 năm ngành Điện lực Việt Nam” trên phần mềm E-Learning tới Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...