• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

   

Về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid 19

 • 30/03/2020

Ngày 27/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 161/CĐĐVN-CSPL về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên chia sẻ trong phòng, chống dịch Covid 19.

Chi tiết...


Chị thị Liên tịch về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2020

 • 25/03/2020

Ngày 23/3, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng Tổng giám đốc EVN ký ban hành Chỉ thị Liên tịch số 158/CTLT-EVN-CĐ ĐLVN về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2020, gửi các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn đồng cấp thực hiện cuộc vận động.

Chi tiết...


Hướng dẫn xét tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2020

 • 20/03/2020

Ngày 20/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 154/CĐĐVN-TG về việc Hướng dẫn xét tặng bằng Lao động sáng tạo năm 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020

 • 17/03/2020

Ngày 17/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 106/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020, yêu cầu các cấp Công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TLĐ về việc quy định "Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo"

 • 16/03/2020

Ngày 16/03/2020 Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 105/CĐĐVN-UBKT về việc triển khai thực Quyết định số 333/QĐ-TLĐ gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Văn bản hướng dẫn tham gia theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVN

 • 26/02/2020

Ngày 26/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 75/CV-CĐĐVN về việc tham gia theo dõi thông tin trên trang mạng xã hội của EVN (căn cứ Thông báo số 54/TB-EVN ngày 24/02/2020 của Tập doàn Điện lực Việt Nam), gửi Công doàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Covid-19 gây ra

 • 18/02/2020

Ngày 18/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 54/CĐĐVN-TG về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra.

Chi tiết...


Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thông qua ngày 24/9/2018)

 • 17/02/2020

Ngày 03/02/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định Số 174/QĐ-TLĐ Về việc Ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • 13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 47/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết...


Hướng dẫn học tập Chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các cấp công đoàn

 • 13/02/2020

Ngày 12/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 46/HD-CĐĐVN về Hướng dẫn học tập Chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các cấp công đoàn.

Chi tiết...


Các Tin khác