• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

  • 14/03/2019

Ngày 14/3/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 71/CĐĐVN-TG về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019.

Chi tiết...


Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn"

  • 14/03/2019

Ngày 14/3/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 67/KH-CĐĐVN về việc phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn".

Chi tiết...


Hướng dẫn xét tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2019

  • 14/03/2019

Ngày 14/3/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 69/CĐĐVN-CSPL về việc xét tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019

  • 13/03/2019

Ngày 12/3/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Công văn số 65/CV-CĐĐVN về việc Hưởng ứng "Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo Về việc sử dụng bộ nhận diện Giờ Trái đất 2019

  • 13/03/2019

Ngày 07/3/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 58/TB-EVN Về việc sử dụng bộ nhận diện Giờ Trái đất 2019 yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2018 - 2023

  • 12/03/2019

Ngày 11/3/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 62/CĐĐVN về kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chi tiết...


Chỉ thị số 61/CTLT-EVN-CĐĐVN về vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2019

  • 12/03/2019

Chỉ thị số 61/CTLT-EVN-CĐĐVN về vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2019

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

  • 20/02/2019

Ngày 18/02/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 36/HD-CĐĐVN về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chi tiết...


Triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2019 - 2020

  • 15/02/2019

Ngày 30/01/2019, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 999-CV/ĐU về việc triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2019 - 2020.

Chi tiết...


Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

  • 08/01/2019

Ngày 7/01/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 09/CĐĐVN về việc Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019.

Chi tiết...