• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 09/11/2018

Ngày 09/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 373/TB-CĐĐVN Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Chi tiết...


Giới thiệu, đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường" của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường

  • 07/11/2018

Ngày 07/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 369/CĐĐVN về việc đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường" của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo tham dự Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 07/11/2018

Ngày 06/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 367/CĐĐVN Thông báo về việc tham dự Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 07/11/2018

Ngày 06/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 366/KH-CĐĐVN Kế hoạch tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thành lập Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn ĐLVN

  • 01/11/2018

Ngày 31/10/2018, Công đoàn ĐLVN ban hành Quyết định số 316/QĐ-CĐĐVN về việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn ĐLVN.

Chi tiết...


Hướng dẫn Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

  • 31/10/2018

Ngày 30/10/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 354/HD-CĐĐVN về việc Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền đoàn viên và người lao động tham gia chương trình lắp đặt Điện mặt trời áp mái

  • 24/10/2018

Tuyên truyền đoàn viên và người lao động tham gia chương trình lắp đặt Điện mặt trời áp mái

Chi tiết...


Hướng dẫn tổng kết công tác nữ công năm 2018 và quy định các loại báo cáo.

  • 24/10/2018

Hướng dẫn tổng kết công tác nữ công năm 2018 và quy định các loại báo cáo.

Chi tiết...


Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

  • 23/10/2018

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

Chi tiết...


Chương trình công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 23/10/2018

Chương trình công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chi tiết...