Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

  • 17/09/2018

Ngày 11/9/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 291/CV-CĐĐVN về việc Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012.

Chi tiết...


Treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

  • 11/09/2018

Ngày 10/9/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 288/CV-CĐĐVN về việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết...


Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới

  • 11/09/2018

Ngày 10/9/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 289/CV-CĐĐVN về việc tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quy định điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp...

Chi tiết...


Đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2018

  • 14/08/2018

Ngày 14/8/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 263/CV-CĐĐVN về việc đăng ký tham gia Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì Người lao động" năm 2018 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện”

  • 13/08/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 262/CV-CĐĐVN về việc Tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện”.

Chi tiết...


Tăng cường đảm bảo An toàn lao động trong thời gian tới

  • 10/08/2018

Ngày 09/8/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 259/CV-CĐĐVN về việc tăng cường đảm bảo An toàn lao động trong thời gian tới, gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết...


Tuyên truyền cao điểm Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 09/08/2018

Ngày 09/8/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 254/CV-CĐĐVN về việc Tuyên truyền cao điểm Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chi tiết...


Tham gia cuộc thi clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2018

  • 09/08/2018

Ngày 09/8/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 255/CV-CĐĐVN về việc Tham gia cuộc thi clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2018

Chi tiết...


Hướng dẫn thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và công tác báo cáo an toàn, vệ sinh lao động của Công đoàn

  • 08/08/2018

Ngày 08/8/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 252/HD-CĐĐVN về việc hướng dẫn thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và công tác báo cáo an toàn, vệ sinh lao động của Công đoàn, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo kế hoạch tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2018

  • 06/08/2018

Ngày 02/8/2018, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 243/TB-CĐĐVN về việc Thông báo kế hoạch tập huấn cán bộ Công đoàn năm 2018.

Chi tiết...