• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (từ tháng 7/2021)

1. Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ ĐLVN;

2. Nguyễn Kim Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

3. Lương Bá Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

4. Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

5. Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT CĐ ĐLVN;

6. Võ Quang Lâm - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn ĐLVN (EVN);

7. Phạm Quốc Khánh - Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT Điện lực miền Trung (EVNCPC);

8. Trịnh Tuấn Sơn - Uỷ viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG (EVNNPT);

9. Lê Xuân Thái - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC);

10. Cao Minh Trung - Ủy viên BTV; Phó TGĐ TCT phát điện 3 (EVNGENCO3);

11. Vũ Văn Minh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật CĐ ĐLVN;

12. Trịnh Quang Minh - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

13. Lê Văn Minh - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC);

14. Phùng Lê Dũng - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI);

15. Đinh Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn ĐLVN;

16. Vũ Xuân Khu - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm ĐĐ HTĐ Quốc Gia;

17. Nguyễn Duy Lăng - Ủy viên BCH; Phó TGĐ; Chủ tịch CĐ TCT phát điện 2 (EVNGENCO2);

18. Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Ủy viên BCH, Phó Ban TC&NS Tập đoàn, Chủ tịch CĐ Cơ quan Tập đoàn ĐLVN;

19. Huỳnh Chí Cường - Ủy viên BCH, Phó giám đốc Công ty Điện lực An Phú Đông (TCT Điện lực TP. HCM);

20. Trần Doãn Thành - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT phát điện 1 (EVNGENCO 1);

21. Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng CĐ ĐLVN;

22. Hoàng Thị Kim Lan - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Thái Nguyên (EVNNPC);

23. Trần Quang Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Quảng Trị (EVNCPC);

24. Phạm Nguyễn Minh Châu - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNSPC;

25. Lương Văn Phương - Ủy viên BCH, Phó GĐ, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Hòa Binh (EVNNPC);

26. Phạm Kim Cúc - Ủy viên BCH, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC);

27. Dương Sơn Bá - Ủy viên BCH; PGĐ Công ty Nhiệt điện Hải Phòng (EVNGENCO2);

28. Đoàn Đức Tiến - Ủy viên BCH; Trưởng Ban TC&NS EVNHANOI;

29. Bùi Công Luận - Ủy viên BCH; Chánh Văn phòng Tập đoàn ĐLVN;

30. Lê Hải Đăng - Ủy viên BCH; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1);

31. Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty Thủy điện Ialy;

32. Nguyễn Quốc Long - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty Tư vấn xây dựng điện 2;

33. Trần Thị Hiền - Ủy viên BCH; Trưởng  ban Tổ chức CĐ ĐLVN;

34. Nguyễn Huy Thắng - Ủy viên BCH; Phó Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG;

35. Mai Lương Vân - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công TCT Điện lực miền Nam (EVNSPC);

36. Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

  • 12/04/2021 08:40
  • Bộ phận Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)