•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.           Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Dưới đây là Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023: 

1. Khuất Quang Mậu - Ủy viên BTV; Chủ tịch Công đoàn điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN);

2. Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

3. Nguyễn Kim Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

4. Lương Bá Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

5. Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật;

6. Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT;

7. Phạm Quốc Khánh - Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT miền Trung (EVNCPC);

8. Trịnh Tuấn Sơn - Uỷ viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG (EVNNPT);

9. Võ Quang Lâm - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn (EVN);

10. Vũ Văn Minh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ TCT Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

11. Lê Xuân Thái - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn TCT điện lực miền Nam (EVNSPC);

12. Cao Minh Trung - Ủy viên BTV; Phó TGĐ, Chủ tịch CĐ TCT phát điện 3 (EVNGENCO3);

13. Lê Văn Minh - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC);

14. Phùng Lê Dũng - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT điện lực TP. Hà Nội (EVNHN)

15. Đinh Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn ĐLVN;

16. Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công CĐ ĐLVN;

17. Vũ Xuân Khu - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm ĐĐ HTĐ Quốc Gia;

18. Nguyễn Duy Lăng - Ủy viên BCH; Phó TGĐ; Chủ tịch CĐ TCT phát điện 2 (EVNGENCO2);

19. Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Ủy viên BCH, Phó Ban TC&NS Tập đoàn, Chủ tịch CĐ Cơ quan Tập đoàn;

20. Huỳnh Chí Cường - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty Điện lực Phú Thọ (TCT Điện lực TP HCM)

21. Trần Doãn Thành - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT phát điện 1

22. Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng CĐ ĐLVN

23. Hoàng Thị Kim Lan - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Thái Nguyên (EVNNPC);

24. Trần Quang Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Quảng Trị (EVNCPC);

25. Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty Thủy điện Sơn La;

26. Phạm Nguyễn Minh Châu - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty điện lực Sóc Trăng (EVNSPC)

27. Lương Văn Phương - Ủy viên BCH; Phó GĐ, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Hòa Binh (EVNNPC);

28. Phạm Kim Cúc - Ủy viên BCH; Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);

29. Dương Sơn Bá - Ủy viên BCH; Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2);

30. Đoàn Đức Tiến - Ủy viên BCH; Trưởng Ban TC&NS EVN Hà Nội;

31. Bùi Công Luận - Ủy viên BCH; Phó CVP Tập đoàn; Phó Chủ tịch CĐ CQ Tập đoàn;

32. Lê Hải Đăng - Ủy viên BCH; Phó Ban KTSX Tập đoàn;

33. Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Thủy điện Ialy;

34. Nguyễn Quốc Long - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty Tư vấn xây dựng điện 2

35. Trần Thị Hiền - Ủy viên BCH; Phó Trưởng  ban Tổ chức CĐ ĐLVN

36. Nguyễn Huy Thắng - Ủy viên BCH; Phó Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG;

37. Mai Lương Vân - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công TCT điện lực MN (EVNSPC);

38. Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch CĐ Công ty nhiệt điện Uông Bí.

  • 25/01/2018 11:12
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN