• Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần

    Müng d.t nuc di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (từ tháng 7/2021)

1. Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ ĐLVN;

2. Nguyễn Kim Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

3. Lương Bá Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

4. Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

5. Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT CĐ ĐLVN;

6. Võ Quang Lâm - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn ĐLVN (EVN);

7. Phạm Quốc Khánh - Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT Điện lực miền Trung (EVNCPC);

8. Trịnh Tuấn Sơn - Uỷ viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG (EVNNPT);

9. Lê Xuân Thái - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC);

10. Cao Minh Trung - Ủy viên BTV; Phó TGĐ TCT phát điện 3 (EVNGENCO3);

11. Vũ Văn Minh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật CĐ ĐLVN;

12. Trịnh Quang Minh - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

13. Lê Văn Minh - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC);

14. Phùng Lê Dũng - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI);

15. Đinh Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn ĐLVN;

16. Vũ Xuân Khu - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm ĐĐ HTĐ Quốc Gia;

17. Nguyễn Duy Lăng - Ủy viên BCH; Phó TGĐ; Chủ tịch CĐ TCT phát điện 2 (EVNGENCO2);

18. Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Ủy viên BCH, Phó Ban TC&NS Tập đoàn, Chủ tịch CĐ Cơ quan Tập đoàn ĐLVN;

19. Huỳnh Chí Cường - Ủy viên BCH, Phó giám đốc Công ty Điện lực An Phú Đông (TCT Điện lực TP. HCM);

20. Trần Doãn Thành - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT phát điện 1 (EVNGENCO 1);

21. Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng CĐ ĐLVN;

22. Hoàng Thị Kim Lan - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Thái Nguyên (EVNNPC);

23. Trần Quang Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Quảng Trị (EVNCPC);

24. Phạm Nguyễn Minh Châu - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNSPC;

25. Lương Văn Phương - Ủy viên BCH, Phó GĐ, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Hòa Binh (EVNNPC);

26. Phạm Kim Cúc - Ủy viên BCH, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi (EVNCPC);

27. Dương Sơn Bá - Ủy viên BCH; PGĐ Công ty Nhiệt điện Hải Phòng (EVNGENCO2);

28. Đoàn Đức Tiến - Ủy viên BCH; Trưởng Ban TC&NS EVNHANOI;

29. Bùi Công Luận - Ủy viên BCH; Chánh Văn phòng Tập đoàn ĐLVN;

30. Lê Hải Đăng - Ủy viên BCH; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1);

31. Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty Thủy điện Ialy;

32. Nguyễn Quốc Long - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty Tư vấn xây dựng điện 2;

33. Trần Thị Hiền - Ủy viên BCH; Trưởng  ban Tổ chức CĐ ĐLVN;

34. Nguyễn Huy Thắng - Ủy viên BCH; Phó Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG;

35. Mai Lương Vân - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công TCT Điện lực miền Nam (EVNSPC);

36. Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

  • 12/04/2021 08:40
  • Bộ phận Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)