• Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần

    Müng d.t nuc di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Danh sách Ban Thường Vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Đồng chí: ĐỖ ĐỨC HÙNG

 Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: NGUYỄN KIM THANH

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: LƯƠNG BÁ THANH

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: VÕ QUANG LÂM

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: UÔNG QUANG HUY

 Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: NGUYỄN THỊ TUYẾT

 Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: PHẠM QUỐC KHÁNH

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Điện lực miền Trung (EVNCPC)

Đồng chí: TRỊNH TUẤN SƠN

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

Đồng chí: VŨ VĂN MINH

Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật

Công đoàn Điện lực Việt  Nam

Đồng chí: LÊ XUÂN THÁI

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Đồng chí: CAO MINH TRUNG

Phó Tổng Giám đốc

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)

Đồng chí: TRỊNH QUANG MINH

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Điện lực miền Bắc (EVNNPC)

 

  • 03/07/2018 03:30
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN