• Đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam quyết tậm thực hiện mục tiêu kép "Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; phòng, chống dịch Covid-19 an toàn". 

Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

A. Địa chỉ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

+ Trụ sở: Tầng 22 tháp A - Tòa nhà EVN - Số 11 phố Cửa Bắc - phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

- ĐT: 024.39362897- 024.669.46432

- Fax: 024.39362896

- Email: bantin_cd@evn.com.vn

- Website: www.congdoandlvn.org.vn

B. Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam

1. Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46422; 0968.017.999

2. Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46451; 0968.186.996

3. Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46450; 0966884488

4. Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46429; 0963.353.538

C. Các Ban Cơ quan Công đoàn ĐLVN

I - Văn phòng

1. Nguyễn Văn Phương - Chánh Văn phòng 

- ĐT: (024.669).46440; 0963.306.445

2. Trần Ngọc Nga - Phó Chánh Văn phòng

- ĐT: (024.669).46434; 0982.990.008

3. Lê Xuân Hải - Chuyên viên

- ĐT: 0968012348

4. Nguyễn Thị Thiết - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46432; 0976.741.969

5. Trần Quốc Toản - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46433; 0968.577.388

6. Lê Quốc Chiến - Nhân viên

- ĐT: 0912.256.088

7. Nguyễn Thế Bắc - Nhân viên

- ĐT: 0915.864.868

II - Ban Chính sách - Pháp luật

1. Vũ Văn Minh - Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46433; 0962019956

2. Lê Ngọc Dũng - Phó Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46441; 0979121888

3. Trần Văn Tuấn - Phó Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46435; 0966.774.779

4. Nguyễn Gia Long - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46445; 0968.189.666

5. Trần Thế Dương - Chuyên viên

- ĐT: 0968.122.666

III -  Ban Tổ chức

1. Trần Thị Hiền - Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46438; 0963.637.388

2. Nguyễn Thị Phương Mai - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46438; 0989.811.002

3. Lã Hồng Dương - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46436; 0968.915.652

IV - Ban Tuyên giáo - Nữ công

1. Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng ban 

- ĐT: (024.669).46428; 0974.791.983

2. Nguyễn Văn Lương - Phó Trưởng ban 

- ĐT: (024.699).46439; 0986.155.655

3. Nguyễn Đắc Cường - Chuyên viên

- ĐT: (024.699).46433; 0969.915.054

4. Trần Thị Thu Thủy - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46443; 0963.099.375

5. Nguyễn Thị Hoan - Chuyên viên 

- ĐTDĐ: 0362855919

V - Ban Tài chính  

1. Đinh Thị Thanh Bình - Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46424; 0983.654.655

2. Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban

- ĐT: (024.669).464431; 0966.485.777

3. Phan Thị Oanh - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46430; 0968.186.999

VI - Uỷ ban Kiểm tra

1. Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm UBKT

- ĐT: (024.669).46425; 0913.294.257

2. Nguyễn Đình Vân - Phó Chủ nhiệm UBKT 

- ĐT: (024.699).46441; 0962.378.686

  • 21/05/2018 09:39
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)