• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Danh bạ điện thoại Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

A. Địa chỉ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

+ Trụ sở: Tầng 22 tháp A - Tòa nhà EVN - Số 11 phố Cửa Bắc - phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

- ĐT: 024.39362897- 024.669.46432

- Fax: 024.39362896

- Email: bantin_cd@evn.com.vn

- Website: www.congdoandlvn.org.vn

B. Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam

1. Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch 

+ ĐT: (024.669).46446; 0913.557.105

2. Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch

+ ĐT: (024.669).46422; 0968.017.999

3. Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch

- ĐT: (024.669).46451; 0968.186.996

C. Các Ban chuyên môn Cơ quan Công đoàn ĐLVN

I - Văn phòng:

1. Nguyễn Văn Phương - Phó Chánh Văn phòng phụ trách

- ĐT: (024.669).46440; 0963.306.445

2. Trần Ngọc Nga - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46434; 0982.990.008

3. Trần Thế Dương - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46434; 0968.122.666

4. Nguyễn Thị Thiết - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46432; 0976.741.969

5. Lê Quốc Chiến - Nhân viên

- ĐT: 0912.256.088

6. Nguyễn Thế Bắc - Nhân viên

- ĐT: 0915.864.868

II - Ban Chính sách - Pháp luật:

1. Uông Quang Huy - Trưởng Ban 

- ĐT: (024.669).46429; 0963.353.538

2. Nguyễn Gia Long - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46445; 0968.189.666

3. Lã Hồng Dương - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).; 0968.915.652

4. Trần Văn Tuấn - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46435; 0966.774.779

5. Lê Ngọc Dũng - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46441; 0979121888

III -  Ban Tổ chức:

1. Lưu Quang Vinh - Trưởng Ban

- ĐT: (024.669).46426; 0963.628.688

2. Trần Thị Hiền - Phó trưởng Ban

- ĐT: (024.669).46438; 0963.637.388

3. Trần Quốc Toản - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46433; 0968.577.388

4. Nguyễn Thị Phương Mai - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46438; 0989.811.002

IV - Ban Tuyên giáo:

1. Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng Ban 

- ĐT: (024.669).46428; 0974.791.983

2. Nguyễn Văn Lương - Chuyên viên

- ĐT: (024.699).46439; 0986.155.655

3. Nguyễn Đắc Cường - Chuyên viên

- ĐT: (024.699).46433; 0969915054

V - Ban Nữ công:

1. Nguyễn Thị Chiến - Trưởng Ban

- ĐT: (024.669).46447; 0963.558.888

2. Trần Thị Thu Thủy - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46443; 0963.099.375

VI - Ban Tài chính  

1. Đinh Thị Thanh Bình - Trưởng Ban

- ĐT: (024.669).46424; 0983.654.655

2. Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Ban

- ĐT: (024.669).464431; 0966.485.777

3. Phan Thị Oanh - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46430; 0968.186.999

VII - Uỷ ban Kiểm tra:

1. Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm UBKT

- ĐT: (024.669).46425; 0913.294.257

2. Nguyễn Đình Vân - Phó Chủ nhiệm UBKT 

- ĐT: (024.699).46441; 0962.378.686

  • 21/05/2018 09:39
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN