• Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần

    Müng d.t nuc di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

A. Địa chỉ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

+ Trụ sở: Tầng 22 tháp A - Tòa nhà EVN - Số 11 phố Cửa Bắc - phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội

- ĐT: 024.39362897

- Fax: 024.39362896

- Email: bantin_cd@evn.com.vn

- Website: www.congdoandlvn.org.vn

B. Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam

1. Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46446; 0968.017.999

2. Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46423; 0968.186.996

3. Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46450; 0966884488

4. Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46429; 0963.353.538

C. Các Ban Cơ quan Công đoàn ĐLVN

I - Văn phòng

1. Nguyễn Văn Phương - Chánh Văn phòng 

- ĐT: (024.669).46445; 0963.306.445

2. Trần Ngọc Nga - Phó Chánh Văn phòng

- ĐT: (024.669).46434; 0982.990.008

3. Lê Xuân Hải - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46431; 0968012348

4. Trần Quốc Toản - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46433; 0968.577.388

5. Nguyễn Thị Thiết - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46432; 0976.741.969

6. Lê Quốc Chiến - Nhân viên

- ĐT: (024.669).46427; 0912.2.088

7. Nguyễn Thế Bắc - Nhân viên

- ĐT: 0915.864.868

II - Ban Chính sách - Pháp luật

1. Vũ Văn Minh - Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46422; 0962019956

2. Lê Ngọc Dũng - Phó Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46441; 0979121888

3. Trần Văn Tuấn - Phó Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46435; 0966.774.779

4. Nguyễn Gia Long - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46440; 0968.189.666

5. Trần Thế Dương - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46440; 0968.122.666

III -  Ban Tổ chức

1. Trần Thị Hiền - Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46438; 0963.637.388

2. Nguyễn Thị Phương Mai - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46437; 0989.811.002

3. Lã Hồng Dương - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46436; 0968.915.652

IV - Ban Tuyên giáo - Nữ công

1. Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng ban 

- ĐT: (024.669).46428; 0974.791.983

2. Nguyễn Văn Lương - Phó Trưởng ban 

- ĐT: (024.699).46439; 0986.155.655

3. Nguyễn Đắc Cường - Chuyên viên

- ĐT: (024.699).46447; 0969.915.054

4. Trần Thị Thu Thủy - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46443; 0963.099.375

5. Nguyễn Thị Hoan - Chuyên viên 

- ĐT: (024.669).46443; 0362855919

V - Ban Tài chính  

1. Đinh Thị Thanh Bình - Trưởng ban

- ĐT: (024.669).46424; 0983.654.655

2. Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban

- ĐT: (024.669).464426; 0966.485.777

3. Phan Thị Oanh - Chuyên viên

- ĐT: (024.669).46430; 0968.186.999

VI - Uỷ ban Kiểm tra

1. Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm UBKT

- ĐT: (024.669).46425; 0913.294.257

2. Nguyễn Đình Vân - Phó Chủ nhiệm UBKT 

- ĐT: (024.699).46448; 0962.378.686

  • 23/11/2021 11:15
  • Ban TGNC Công đoàn ĐLVN