• Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần

    Müng d.t nuc di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Người phát ngôn Công đoàn Điện lực Việt Nam

1. Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46422; 0968.017.999

- Email: duchung0966@gmail.com

2. Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46423; 0968.186.996

- Email: thanhnkevngmail.com

3. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46428; 0974.791.983

- Email: thaontb@evn.com.vn

  • 25/02/2021 03:20
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐ ĐLVN