• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Người phát ngôn Công đoàn Điện lực Việt Nam

1. Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46422; 0968.017.999

- Email: duchung0966@gmail.com

2. Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46423; 0968.186.996

- Email: thanhnkevngmail.com

3. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Điện lực Việt Nam

- ĐT: (024.669).46428; 0974.791.983

- Email: thaontb@evn.com.vn

  • 25/02/2021 03:20
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐ ĐLVN