• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Văn kiện Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

  • 07/09/2018

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức ngày 17 và 18 tháng 01 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội. Toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội Công đoàn Điện lực Việt được tổng hợp trong cuốn sách Văn kiện Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V được hoàn thành và...

Chi tiết...


Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam thành công tốt đẹp

  • 19/01/2018

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra và bế mạc vào chiều ngày 18/01 tại Hà Nội.

Chi tiết...


Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm

  • 10/08/2017

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Tổng Liên đoàn và Đảng ủy Tập đoàn về công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

  • 18/04/2017

Sáng ngày 18/04, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội điểm của Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023).

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam: Thi đua chào mừng ĐH công đoàn các cấp

  • 25/03/2017

Từ đầu năm đến nay, hoạt động công đoàn (CĐ) trong toàn ngành điện lực được duy trì và đẩy mạnh, trong đó tập trung vào việc chăm lo lợi ích của đoàn viên CĐ và người lao động (NLĐ), góp phần chăm lo tốt cho các gia đình CNVCLĐ gặp khó khăn và tạo không khí phấn khởi trong lao động sản xuất.

Chi tiết...


Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam được chọn tổ chức Đại hội điểm

  • 16/03/2017

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản số 43/TB-TLĐ ngày 8/3/2017 về việc chỉ định tổ chức đại hội điểm. Theo đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam được chọn tổ chức đại hội điểm trong khối công đoàn ngành Trung ương và công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Chi tiết...


Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

  • 06/02/2017

Ngày 20/01/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành hướng dẫn số 85/HD-TLĐ về Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chi tiết...


Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023)

  • 05/12/2016

Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành tổ chức đại hội trong năm 2017 để tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, dự kiến tổ chức trong tháng 2 năm 2018.

Chi tiết...