• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Thông báo thay đổi địa điểm và điều chỉnh một số nội dung tại Hội nghị BCH, Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, truyền thông năm 2022.

  • 24/06/2022

Ngày 24/6/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành Thông báo số 415/TB-CĐĐVN về thay đổi địa điểm và điều chỉnh một số nội dung tại Hội nghị BCH,Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, truyền thông năm 2022.

Chi tiết...


Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về thời giờ làm thêm

  • 23/06/2022

Ngày 23/6/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 412/CĐĐVN-CSPL về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về thời giờ làm thêm gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết...


Thông báo tổ chức Hội nghị BCH, Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và Tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, truyền thông năm 2022

  • 22/06/2022

Ngày 21/6/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành Thông báo số 398/TB-CĐĐVN về tổ chức Hội nghị BCH, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và Tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, truyền thông năm 2022.

Chi tiết...


Chỉ thị phát động Thi đua thực hiện thắng lợi giai đoạn 2 mục tiêu “10 nghìn sáng kiến”

  • 21/06/2022

Ngày 15/6/2022, Tổng giám đốc EVN và BTV Công đoàn ĐLVN ký và ban hành Chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”.

Chi tiết...


Biên bản đối thoại vụ việc năm 2022

  • 31/05/2022

Ngày 25/4/2022, tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Đối thoại vụ việc năm 2022 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn (đại diện người sử dụng lao động) và đại diện tập thể người lao động (Tổ đối thoại cấp EVN). Dưới đây là toàn văn Biên bản tại hội nghị, BBT thông báo tới đoàn viên, người lao động tại...

Chi tiết...


Đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

  • 05/05/2022

Ngày 21/4/2022 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 3997/TLĐ-QHLĐ về việc đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chi tiết...


Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về công tác dân số trong tì

  • 04/05/2022

Ngày 26/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 241/HD-CĐĐVN về hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa...

Chi tiết...


Kế hoạch tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công giai đoạn 2018-2023

  • 26/04/2022

Ngày 26/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 242/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công giai đoạn 2018-2023 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm

  • 26/04/2022

Ngày 26/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 243/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến”, Tổng Liên đoàn LĐVN phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1, gửi các Công đoàn trực thuộc...

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

  • 22/04/2022

Ngày 22/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 240/KH-CĐĐVN về tổ chức công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...