• Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần

  Müng d.t nuc di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

 • 11/01/2022

Ngày 10/01/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 07/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

 • 10/01/2022

Ngày 10/01/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 06/TB-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền Chủ đề năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022

 • 10/01/2022

Ngày 05/01/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 02/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền Chủ đề năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Phối hợp Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” trên Tạp chí Lao động và Công đoàn

 • 10/01/2022

Ngày 07/01/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 05/CĐĐVN-TGNC về việc phối hợp Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” trên Tạp chí Lao động và Công đoàn gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền các hoạt động Công đoàn, tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

 • 07/01/2022

Ngày 06/01/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 03/KH-CĐĐVN về việc tuyên truyền các hoạt động Công đoàn, tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông tin tuyên truyền và mời dự tọa đàm trực tuyến về Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

 • 06/01/2022

Ngày 05/01/2022 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Công văn hỏa tốc số 3442/TLĐ-VP về việc thông tin tuyên truyền và mời dự tọa đàm trực tuyến vào 14h ngày 07/01/2022.

Chi tiết...


Tổng Liện đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

 • 06/01/2022

Theo Kế hoạch số 161/KH-TLĐ ngày 31/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" vào 14h ngày 07/01/2022 trên livetream trên Trang papes Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết...


Nghị quyết Liên tịch Hội nghị đại biểu NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2021

 • 04/01/2022

Ngày 31/12/2021 Tổng Giám đốc EVN cùng với Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN đã ban hành Nghị quyết Liên tịch số 737/NQLT-EVN-CĐĐVN về Hội nghị đại biểu NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2021, gửi các đơn vị triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Chỉ thị Liên tịch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022

 • 04/01/2022

Ngày 31/12/2021 Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 8133/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Chi tiết...


Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

 • 31/12/2021

Ngày 29/12/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 728/CTHĐ-CĐĐVN về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Chi tiết...