• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Nhiều khoản trợ cấp BHXH được điều chỉnh tăng theo lương từ ngày 01/7/2019

  • 03/07/2019

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng, theo đó, nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng so với trước đây.

Chi tiết...


Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

  • 21/03/2017

Nhằm củng cố nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội liên quan đến biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các cấp công...

Chi tiết...


Những luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2017

  • 31/12/2016

Ngày 1.1.2017, 7 luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực gồm: Bộ luật Dân sự 2016, Luật Ngân sách Nhà nước 2015, Luật Phí và lệ phí 2015, Luật Báo chí 2016, Luật Kế toán 2015, Luật Dược 2016, Luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật...

Chi tiết...


Hướng dẫn chuyển xếp lương mới theo Quyết định số 214/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  • 15/12/2016

Ngày 9/12/2016, Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An đã ban hành Quyết định số 5266/EVN-TC&NS về việc hướng dẫn chuyển xếp lương theo Quyết định số 214/QĐ-EVN ngày 9/12/2016 của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Chi tiết...


Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

  • 30/06/2016

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Chi tiết...


Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  • 29/08/2014

Ban hành kem theo Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014

Chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng

  • 01/05/2013

Theo Hướng dẫn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23/4/2013 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, những người nghỉ sinh con từ ngày 01/1/2013 chỉ được nghỉ 4 tháng, nhưng nghỉ từ ngày 02/1/2013 sẽ được nghỉ thai sản 6 tháng.

Chi tiết...