• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Đề án nhân sự BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V

  • 23/06/2017

Ngày 17/4/2017, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành đề án số 102/CĐĐVN về nhân sự BCH Công đoàn ĐLVN khóa V nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết...


Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 23/03/2017

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 63/HD-CĐĐVN hướng dẫn các công đoàn trực thuộc công tác tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chi tiết...


Kế hoạch Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V

  • 27/02/2017

Ngày 23/2/2017, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 43/KH-CĐĐVN về Kế hoạch Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V.

Chi tiết...


Công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp: Chọn người thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực

  • 23/02/2017

Ban chấp hành công đoàn khoá mới phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Chi tiết...


Hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp

  • 23/02/2017

Ngày 21/2/2017, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 36/CĐĐVN-ToC về công tác nhân sự BCH Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tại Đại hội cong đoàn các cấp.

Chi tiết...


Kế hoạch số 356/KH-CĐĐVN tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V

  • 05/12/2016

Ngày 1/12/2016, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 356/KH-CĐĐVN tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023).

Chi tiết...