• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Thông báo Về việc phân công chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

  • 24/07/2017

Thông báo của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc phân công chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết...


Đề án nhân sự BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V

  • 23/06/2017

Ngày 17/4/2017, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành đề án số 102/CĐĐVN về nhân sự BCH Công đoàn ĐLVN khóa V nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết...


Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn về công tác nhân sự ĐHCĐ các cấp

  • 23/06/2017

Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn về công tác nhân sự ĐHCĐ các cấp.

Chi tiết...


Hướng dẫn số 452 của TLĐ về xây dựng báo cáo Đại hội công đoàn các cấp

  • 23/06/2017

Hướng dẫn số 452/HD-TLĐ ngày 5/4/2017 về xây dựng báo cáo Đại hội công đoàn các cấp.

Chi tiết...


Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ về tuyên truyền ĐHCĐ các cấp

  • 23/06/2017

Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 20/1/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền ĐHCĐ các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Chi tiết...


Thông báo của Tổng Liên đoàn về việc chỉ định tổ chức Đại hội điểm

  • 23/06/2017

Thông báo số 43/TB-TLĐ ngày 8/3/2017 của Tổng Liên đoàn về việc chỉ định tổ chức Đại hội điểm.

Chi tiết...


Kế hoạch số 52 ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp

  • 23/06/2017

Kế hoạch số 52 ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp.

Chi tiết...


Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 23/03/2017

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 63/HD-CĐĐVN hướng dẫn các công đoàn trực thuộc công tác tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chi tiết...


Kế hoạch Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V

  • 27/02/2017

Ngày 23/2/2017, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 43/KH-CĐĐVN về Kế hoạch Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V.

Chi tiết...


Công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp: Chọn người thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực

  • 23/02/2017

Ban chấp hành công đoàn khoá mới phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Chi tiết...