• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Kế hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 70 năm thực hiện "Thi đua ái quốc"

  • 15/03/2018

Kế hoạch số 75/KH-CĐĐVN ngày 14/3/2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Chi tiết...


Phát động thi đua về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018

  • 15/03/2018

Ngày 12/3/2018, Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 64/CĐĐVN về việc Phát động thi đua về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018.

Chi tiết...


Về việc Tham gia chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ V năm 2017

  • 24/07/2017

Văn bản số 140/TB-TLĐ ngày 14/7/2017 của TLĐ về việc Tham gia chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ V năm 2017. Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi các công đoàn trực thuộc quan tâm chỉ đạo và triển khai hiệu quả hoạt động trên.

Chi tiết...


Hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình và dân số

  • 21/04/2017

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 109/CV-CĐĐVN về hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, tháng hành động vì trẻ em, ngày gia đình và dân số.

Chi tiết...


Công văn tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

  • 18/07/2016

Ngày 4/7/2016, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các Tổng liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn về việc tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929...

Chi tiết...


Tổ chức các hoạt động ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

  • 16/06/2016

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động ngày Thương binh - Liệt sỹ nhằm tri ân những người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016).

Chi tiết...