884 triệu đồng là tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và người lao động của Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân "Tháng Công nhân" năm 2019

Trong các ngày (từ 02 - 23/5), Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thành lập 04 Đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn và người lao động tại 17 đơn vị thuộc các Nhà máy nguồn điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên phạm vi cả nước. Tại mỗi đơn vị Đoàn công tác Công đoàn ĐLVN đã trao số tiền thăm hỏi 50 triệu đồng và một phần quà trị giá 2 triệu đồng/1 đơn vị. Tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà tại các đơn vị là 884 triệu đồng.

Đoàn công tác số 1 do đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 05 đơn vị là các Nhà máy nguồn điện khu vực Tây Bắc (gồm các Công ty Thủy điện: Hòa Bình, Sơn La, Trung Sơn, Huội Quảng - Bản Chát, Tuyên Quang). 

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ Công ty Thủy điện Huổi Quảng

Đoàn công tác số 2 do đồng chí Uông Quang Huy - Trưởng Ban CSPL Công đoàn ĐLVN làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 04 đơn vị là các Nhà máy nguồn điện thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên (gồm các Công ty Thủy điện: Ialy, Sê San, Sông Tranh, Buôn Kuốp).

Đồng chí Uông Quang Huy - Trưởng Ban CSPL Công đoàn ĐLVN và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ Công ty phát triển TĐ Sê San

Đoàn công tác số 3 do đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 04 đơn vị là các Nhà máy nguồn điện thuộc khu vưc miền Nam (gồm các Công ty Thủy điện: Trị An, Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi; các Công ty Nhiệt điện: Cần Thơ, Phú Mỹ).

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ Công ty Thủy điện Trị An

Đoàn công tác số 4 do đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 04 đơn vị là các Nhà máy Nhiệt điện thuộc khu vực Đông Bắc (gồm các Công ty Nhiệt điện: Uông Bí, Mông Dương, Thái Bình và Công ty Cổ  phần Nhiệt điện Hải Phòng).

Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Trong các buổi làm việc tại các đơn vị, Đoàn công tác Công đoàn ĐLVN đã nghe lãnh đạo Chuyên môn và Công đoàn báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh; công tác chăm lo đời sông vất chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động của các đơn vị.

Tại các đơn vị mà đoàn công tác Công đoàn ĐLVN đến thăm, các đồng chí Trưởng đoàn đã chia sẻ những khó khăn của từng đơn vị nói riêng và của cả EVN nói chung. Đối với các Nhà máy Thủy điện đang vận hành ở tình trạng lưu lượng nước về ít, mức nước hồ thấp; đối với các Nhà máy Nhiệt điện gặp rất nhiều khó khăn trong việc cung cấp đủ nguồn nguyên liệu Than, dầu cho Nhà máy vận hành đảm bảo công suất định mức; cũng như tình hình giá Than, Dầu thường xuyên biến động tăng theo thị trường thế giới. Xong các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu đảm bảo quản lý vận hành các hệ thống thiết bị, công nghệ hiện đại của các Nhà máy an toàn, ổn định, liên tục, hiệu quả; góp phần quan trong đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sông nhân dân, đặc biệt trong những ngày đầu mùa hè năm 2019. Các đơn vị đều thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTT… tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sông văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cũng tại buổi làm việc với các đơn vị, các đồng chí Thường trực và lãnh đạo các Ban của Công đoàn ĐLVN đã tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên Công đoàn và người lao động của các đơn vị.

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Công đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2019; triển khai thực hiện chủ đề năm "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện"; “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và hướng về cơ sở” do Tập đoàn và Công đoàn ĐLVN phát động năm 2019.

Một số hình ảnh của các Đoàn công tác Công đoàn ĐLVN thăm hỏi tại các đơn vị:

Đồng chí Khuất Quang Mậu  Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ Công ty Thủy điện Sơn La

Đồng chí Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN và Đoàn công tác gặp mặt, trao đổi với đoàn viên, NLĐ Công ty Thủy điện Trị An

Đồng chí Uông Quang Huy - Trưởng Ban CSPL Công đoàn ĐLVN và Đoàn công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ Công ty phát triển Thủy điện Sê San

  • 23/05/2019 01:49
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét