• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

Chi tiết đính kèm.

  • 10/12/2018 10:56
  • UBKT
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét