• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Chỉ thị Liên tịch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022

Ngày 31/12/2021 Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 8133/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Nội dung chi tiết Chỉ thị đính kèm theo:

  • 04/01/2022 10:15
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét