• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Chỉ thị liên tịch về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2022

Ngày 01/12/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ký ban hành Chỉ thị liên tịch số 607/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2022.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 03/12/2021 10:13
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét