Chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 2021 - "Phụ nữ lãnh đạo: Đạt được tương lai bình đẳng trong thế giới COVID-19”

Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) công bố Chủ đề cho Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8 tháng 3 năm 2021 (IWD 2021) là “Phụ nữ lãnh đạo: Đạt được tương lai bình đẳng trong thế giới COVID-19”.

Chủ đề tôn vinh những nỗ lực to lớn của phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong việc định hình một tương lai bình đẳng hơn và phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Nó cũng phù hợp với chủ đề ưu tiên của phiên họp thứ 65 của Ủy ban về Địa vị của Phụ nữ, “Sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của phụ nữ và việc ra quyết định trong đời sống, cũng như xóa bỏ bạo lực, để đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”, và chiến dịch Bình đẳng các Thế hệ, kêu gọi quyền ra quyết định của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, được trả công bình đẳng, chia sẻ bình đẳng về công việc chăm sóc không lương và công việc gia đình, chấm dứt mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu.

Phụ nữ đứng ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng COVID-19, với tư cách là nhân viên y tế, người chăm sóc, nhà đổi mới, nhà tổ chức cộng đồng và là một số nhà lãnh đạo quốc gia gương mẫu và hiệu quả nhất trong việc chống lại đại dịch. Cuộc khủng hoảng đã làm nổi bật những đóng góp của họ và những gánh nặng không cân xứng mà phụ nữ phải gánh.

Các nhà lãnh đạo phụ nữ và các tổ chức của phụ nữ đã thể hiện kỹ năng, kiến ​​thức và mạng lưới của họ để dẫn đầu một cách hiệu quả trong các nỗ lực phục hồi và ứng phó với COVID-19. Ngày nay, người ta chấp nhận nhiều hơn bao giờ hết việc phụ nữ mang đến những kinh nghiệm, quan điểm và kỹ năng khác nhau, đồng thời đóng góp không thể thay thế vào các quyết định, chính sách và pháp luật có tác dụng tốt hơn cho tất cả mọi người.

Phần lớn các quốc gia đã thành công hơn trong việc ngăn chặn làn sóng đại dịch COVID-19 và đáp ứng các tác động về sức khỏe và kinh tế xã hội rộng lớn, mà do phụ nữ đứng đầu. Ví dụ, những người đứng đầu chính phủ ở Đan Mạch, Ethiopia, Phần Lan, Đức, Iceland, New Zealand và Slovakia đã được công nhận rộng rãi về tính nhanh chóng, quyết đoán và hiệu quả của phản ứng quốc gia đối với COVID-19, cũng như truyền thông về thực tế - dựa trên thông tin y tế công cộng.

Tuy nhiên, phụ nữ chỉ là người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ ở 20 quốc gia trên toàn thế giới.

Ngoài các rào cản xã hội và rào cản lâu đời tồn tại dai dẳng từ trước đối với sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ, các rào cản mới đã xuất hiện cùng với đại dịch COVID-19. Trên khắp thế giới, phụ nữ đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực gia đình gia tăng, các nhiệm vụ chăm sóc không được trả lương, thất nghiệp và nghèo đói. Mặc dù phụ nữ chiếm phần lớn lao động tuyến đầu, nhưng sự đại diện của phụ nữ trong các không gian chính sách COVID-19 quốc gia và toàn cầu là không cân xứng và không đầy đủ.

Để nâng cao quyền của phụ nữ và tận dụng tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ trong việc chuẩn bị và ứng phó với đại dịch, các quan điểm của phụ nữ và trẻ em gái phải được lồng ghép trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình ở mọi lĩnh vực và ở tất cả các giai đoạn của đại dịch và phục hồi

Dịch từ nguồn: https://www.unwomen.org

  • 25/03/2021 09:01
  • Theo: congdoan.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét