• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng 87 năm kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCHTW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động cả nước. Nội dung thư chúc mừng viết:

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức, lao động cả nước!

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2016), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức, lao động cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong 87 năm qua, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cùng đất nước, vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, giai cấp công nhân Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc và có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc; tổ chức và vận động CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phát huy truyền thống cách mạng, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động cả nước luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công đoàn từ Trung ương đến cơ sở nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mình trước tổ chức, đoàn viên, CNVCLĐ; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động; đồng thời, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, tập trung đầu tư các nguồn lực cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên, công nhân, lao động.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống quý báu của giai cấp công nhân Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ đoàn kết, đồng lòng vượt qua thách thức, thi đua học tập, lao động sản xuất và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã giao cho giai cấp công nhân Việt Nam.

Một lần nữa tôi xin gửi tới các đồng chí cùng gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

                                                                                                                              Bùi Văn Cường

                                                                                       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

  • 28/07/2016 12:54
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét