• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng cán bộ, đoàn viên nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2017), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng đến các thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước.

Trong thư đồng chí Bùi Văn Cường viết: 

Kính gửi các thế hệ cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước!

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2017), thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin gửi tới toàn thể các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong và ngoài nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành tốt vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động, vận động, tập hợp đoàn viên, người lao động dưới ngọn cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, đồng hành cùng dân tộc, có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới đất nước, phát huy truyền thống cách mạng, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới đã và đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam. Trong không khí lịch sử hào hùng kỷ niệm 88 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, tôi kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn từ Trung ương đến cơ sở, đoàn viên công đoàn Việt Nam hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đầu tư các nguồn lực cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của đoàn viên, người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tuyên truyền giáo dục; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, để Đại hội công đoàn thực sự là diễn đàn sinh hoạt chính trị rộng lớn, dân chủ của đoàn viên công đoàn và công nhân, lao động cả nước.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống quý báu của giai cấp công nhân Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước sẽ đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thi đua công tác, lao động sản xuất, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử to lớn mà Đảng đã giao phó.

Một lần nữa tôi xin gửi tới các đồng chí cùng gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Thân ái!

                                                  Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  • 28/07/2017 05:18
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét