• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Chương trình Hội nghị “Công đoàn trong công tác ATVSLĐ” năm 2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi các đơn vị Chương trình đón tiếp đại biểu và Chương trình Hội nghị "Công đoàn trong công tác ATVSLĐ” năm 2018.

Căn cứ Văn bản số 153/CV-CĐĐVN ngày 18/5/2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động" năm 2018.

Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi các đơn vị Chương trình đón tiếp đại biểu và Chương trình Hội nghị như văn bản đính kèm.

  • 04/06/2018 04:38
  • Ban CSPL
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét