• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn năm 2019

Ngày 28/12/2018 Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 490/CĐĐVN-UBKT Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung Chương trình đính kèm theo:

  • 28/12/2018 03:13
  • UBKT Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét