• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Có cơ chế động viên an toàn vệ sinh viên

Đối với ngành điện, công tác an toàn bảo hộ lao động (ATBHLĐ) luôn được đặt lên hàng đầu. CĐ Cty Điện lực Kiên Giang xác định việc nâng cao trình độ an toàn vệ sinh viên (ATVSV) và nâng cao hiệu quả mạng lưới hoạt động ATVSV là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần chú trọng quan tâm thực hiện.

Hiện nay, Cty Điện lực Kiên Giang có 47 ATVSV của 47 tổ sản xuất. Thời gian qua, hoạt động của mạng lưới này được đánh giá đã phát huy được vai trò đôn đốc, nhắc nhở và giám sát và đã phát huy hiệu quả.. Để tạo điều kiện cho mạng lưới ATVSV của đơn vị có điều kiện để hoạt động tốt, hàng năm CĐCS thường xuyên phối hợp với chuyên môn xây dựng cơ chế động viên, khuyến khích ATVSV để thúc đẩy họ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Công tác thông tin tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức ATVSLĐ và công tác phối hợp kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên…
Đồng thời, trong những năm qua, CĐ Cty đã phối hợp với chuyên môn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các quy chế khác có liên quan đến việc quản lý và thực hiện công tác bảo hộ lao động như: Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng cho các công việc nặng nhọc, độc hại, khám sức khoẻ định kỳ; áp dụng các tiêu chuẩn quy định đối với máy móc, thiết bị, ngành nghề và thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh cho người lao động; thực hiện công tác đầu tư cơ sở vật chất như trang bị tủ đựng hồ sơ tài liệu, trang bị các công cụ, dụng cụ thi công. 
Xây dựng các biện pháp chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV, góp phần củng cố về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thông qua các phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; phong trào “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức và hành động”; tham gia phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật…
Hằng năm, CĐ còn phối hợp với chuyên môn tổ chức lớp bồi huấn ATVSLĐ định kỳ cho mạng lưới ATVSV đơn vị. Tại các buổi tập huấn, các ATVSV đơn vị đã đề nghị và đóng góp nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ATVSV, giúp ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để góp phần duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
Trong đó, các ATVSV đề nghị CĐ đơn vị phải tăng cường quản lý, chỉ đạo hoạt động của mạng lưới ATVSV ở các tổ, phân xưởng; chủ động tham gia cùng chuyên môn xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới này cho phù hợp với thực tế, đề xuất các cơ chế hoạt động cho ATVSV trong thỏa ước lao động tập thể, trong nội quy, quy chế của đơn vị,...
Việc bồi huấn cho các ATVSV và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới này đã tạo điều kiện để mạng lưới này trở thành là “cánh tay nối dài” của tổ chức CĐ trong việc kiểm tra, giám sát về lĩnh vực an toàn bảo hộ lao động. Các chương trình tập huấn của CĐ đã thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc nâng cao, bồi dưỡng trình độ của các ATVSV, xây dựng các giải pháp để tổ chức mạng lưới ATVSV hoạt động có hiệu quả. Qua đó, nhiều năm nay, tại Cty Điện lực Kiên Giang không xảy ra TNLĐ nghiêm trọng.

  • 24/05/2017 03:25
  • Theo Laodong.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét