• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công đoàn Điện lực Việt Nam: 10 kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2013 - 2018

Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 17-18/01/2018 tại Thành phố Hà Nội. Nhân dịp này, Ban biên tập xin giới thiệu những kết quả nổi bật về hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2013 - 2018 của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đề ra.

 Những năm qua, đội ngũ CNVCLĐ trong EVN đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và nhân dân 

1. Tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn:

Góp phần đảm bảo cấp đủ điện cho đất nước với mức tăng trưởng điện bình quân 10-12%/năm đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững, ổn định của nền kinh tế nước nhà trong những năm qua. Tính đến cuối năm 2017, số xã có điện trên cả nước đạt 99,98% và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,83%.

2. Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động:

Công đoàn các đơn vị thăm hỏi gia đình CNVCLĐ và người dân sau cơn bão số 12

Tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; triển khai Tháng công nhân hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 126.557 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tham gia nâng bậc, nâng lương cho 99.140 lượt CNVCLĐ; biểu dương, khen thưởng 461 lao động giỏi tiêu biểu.

3. Các các hoạt động tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, luôn bám sát những sự kiện chính trị của đất nước và của ngành Điện:

Năm 2017, thực hiện Chỉ thị liên tịch của TGĐ và BTV Công đoàn đã tổ chức thành công 5 Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn

Phối hợp trong công tác An toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Thực hiện mạng lưới An toàn vệ sinh viên  - mắt lưới quan trọng tại hiện trường về an toàn lao động với 7.243 người làm công tác an toàn vệ sinh viên.

4. Tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn:

Công ty Tuyền tải điện 4 là một trong số những đơn vị luôn duy trì tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra

Ngoài những phong trào thi đua theo chủ đề hàng năm, thi đua chuyên đề phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm trong giai đoạn 2013 - 2018 đã tổ chức tốt phong trào thi đua liên kết trên công trình trọng điểm Quốc gia: xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu, thi đua nước rút hoàn thành công trình đường dây 500 kV mạch 3 Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông…

5. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn:

Công đoàn EVN HCMC tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê báo cáo công đoàn 

Tổ chức 658 lớp tập huấn về nghiệp vụ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác kiểm tra, công tác tài chính và các lĩnh vực công tác khác với hơn 37 nghìn lượt cán bộ công đoàn tham gia. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển 11.178 đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ (đạt 109% kế hoạch). Tỷ lệ đoàn viên trong CNVCLĐ chiếm 99,5%.

6. Công tác nữ công:

Lễ biểu dương 103 Nữ CNVCLĐ tiêu biểu cấp Tập đoàn trong phong trào thi đua lao động giỏi năm 2017

Tổ chức phong trào thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2013 - 2018” đã có trên 900 lượt chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, trên 400 lượt chị được tặng Bằng khen cấp Tập đoàn, cấp Bộ và Tổng Liên đoàn; trên 200 chị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 55 chị được tặng thưởng Huân chương Lao động... Công đoàn ĐLVN khen thưởng 63 cá nhân tiêu biểu. Giai đoạn 2013 - 2018, biểu dương 103 Nữ CNVCLĐ tiêu biểu cấp Tập đoàn trong phong trào thi đua lao động giỏi; Tổ chức thành công Hội thi “Nét đẹp Phụ nữ EVN năm 2017” với 20/40 đơn vị trực thuộc Công đoàn ĐLVN tham dự.

7. Hoạt động đối ngoại:

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Hàn Quốc thăm và làm việc với Công đoàn Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

Tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ song phương, truyền thống với Công đoàn Điện lực toàn Nga, Công đoàn Năng lượng hạt nhân và công nghiệp Liên bang Nga; Thiết lập quan hệ mới với Công đoàn Điện lực Nhật Bản, Công đoàn Điện lực Hàn Quốc; duy trì và tăng cường quan hệ, hợp tác với các tổ chức Công đoàn Điện lực trong khu vực...

8. Công tác kiểm tra:

Hoạt động công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ được nâng cao chất lượng giám sát các đơn vị cơ sở

“Nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn các cấp đã tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ 11.692; kiểm tra về quản lý tài chính 3.269 cuộc; Tiếp nhận 68 đơn thư, trong đó có 05 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn và 63 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của chuyên môn”.

9. Công tác tài chính:

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2016 

Tập trung nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, trong đó tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Công tác xây dựng công đoàn vững mạnh. Tỷ trọng chi ở Công đoàn cơ sở chiếm 71,76%, chi Công đoàn cấp trên cơ sở chiếm 18,43%, chi tập trung tại Công đoàn ĐLVN chiếm 9,81%.

10. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2017 được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn bằng hoạt động cụ thể, thiết thực. Tham gia góp ý, kiến nghị với lãnh đạo chuyên môn để giải quyết kịp thời cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi hợp pháp của  đoàn viên và NLĐ. Đồng thời tăng cường hoạt động của công đoàn các cấp.

  • 12/01/2018 10:07
  • Ban bên tập Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét