• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo

Tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn 2012 - 2017 do Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức ngày 02/7/2018 tại Hà Nội, Công đoàn ĐLVN đã được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác triển khai, chỉ đạo các phong trào thi đua này.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (ngoài cùng bên trái) đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn LĐVN 

Theo đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Các phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong 5 năm qua được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động như: Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; phối hợp tổ chức Hội thi thợ giỏi, Hội thi ATVSLĐ các cấp…, đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo động lực thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, vận hành hệ thống điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Kết quả trong giai đoạn 2012 - 2017, toàn Ngành đã có 9.168 giải pháp được các đơn vị công nhận là sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, trong đó có 15 sáng kiến được công nhận ở cấp EVN với giá trị làm lợi 325,3 tỷ đồng, tăng 38,5% so với giai đoạn 2007 - 2012. Giai đoạn này đã có 20 đề tài cấp Tập đoàn, 10 đề tài và sáng kiến đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12, 13; 10 đề tài, công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC); 48 đề tài, giải pháp đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật các tỉnh và nhiều đề tài ở cấp cơ sở được nghiệm thu và áp dụng rộng rãi.

Cũng trong giai đoạn này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có 243 giải pháp, sáng kiến được Tổng Liên đoàn cấp Bằng Lao động sáng tạo, trong đó có 18 cá nhân có từ 02 Bằng LĐST trở lên, 03 tập thể được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen cho phong trào thi đua này. Những đơn vị tiêu biểu trong các phong trào thi đua này như Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Đ/c Khuất Quang Mậu - Chủ tịch CĐĐLVN và Đ/c Từ Văn Sơn -  Công nhân Công ty Điện lực Bình Phước chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Đại diện cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua Lao động sáng tạo, Tập đoàn ĐLVN vinh dự có anh Từ Văn Sơn - Tổ trưởng tổ Sửa chữa, Phân xưởng Cơ điện, Công ty Điện lực Bình Phước đã có bài tham luận tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn LĐVN, chia sẻ nhận thức của cá nhân trong việc thực hiện phong trào thi đua, kinh nghiệm và động lực để say mê nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo áp dụng khoa học kỹ thuật. Anh cho biết “bản thân luôn nhận thức đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa, mục tiêu, thực hiện phương châm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một nhiệm vụ, một nội dung của công tác quản lý vận hành, một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động tất cả đoàn viên công đoàn phải có ít nhất một sáng kiến”, kết quả đạt được trong giai đoạn 2012 - 2017 nhiều năm liền anh được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương, giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước, được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Giải thưởng của các cấp, các ngành…

Anh Từ Văn Sơn bên thiết bị điều khiển xe nâng và di chuyển máy biến áp do anh sáng chế

Đồng chí Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng: Từ những kết quả trên cho thấy, phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ngày càng trở nên thiết thực, hiệu quả hơn, có những bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Phát huy kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Công đoàn ĐLVN luôn xác định phong trào thi đua Lao động sáng tạo là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng suất lao động, thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát động tổ chức triển khai các phong trào thi đua phù hợp, thu hút đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia, tạo không khí làm việc tích cực, tạo động lực cho mỗi CB,CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đóng góp quan trọng vào sự ổn định, phát triển  đơn vị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong những năm tiếp theo.

  • 04/07/2018 09:49
  • Trần Văn Tuấn (Ban Chính sách - Pháp luật, Công đoàn ĐLVN)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét