• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019

Ngày 12/3/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 65/CV-CĐĐVN về việc Hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019, với Chủ đề ‘‘Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động’’ được tổ chức thực hiện từ ngày 01 đến ngày 31/5/2019.

Nhằm thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn đồng cấp; giữa tổ chức Công đoàn và người sử dụng lao động triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại, có nguy cơ rủi ro cao về mất an toàn lao động; phòng ngừa hạn chế TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung chủ yếu sau:  

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" tại đơn vị, duy trì thường xuyên các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật, tập trung các hoạt động thiết thực để hưởng ứng tháng hành động tại cơ sở; các hoạt động "tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" phải gắn với hoạt động "Tháng công nhân" năm 2019; tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ cho người lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, thực hành thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; phát động các phong trào thi đua, phong trào “ Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng văn hóa an toàn lao động nơi làm việc.

Hội thi ATVSV giỏi Công ty thủy điện Sơn La 

- Tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ, Hội thi ATVSV giỏi, tọa đàm đối thoại về ATVSLĐ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh viên, khám sức khỏe cho người lao động, thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiêp.

- Tập trung vào việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến CNVCLĐ về công tác An toàn, vệ sinh lao động trong tháng hành động; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ trên báo, tạp chí website của hệ thống công đoàn và các phương tiện thông tin đại chúng về các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động; tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động, cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phổ biến những cách làm hay, những mô hình quản lý tốt có hiệu quả cao về công tác ATVSLĐ.

Hội thi ATVSV giỏi Xí nghiệp Điện Cao thế miền Bắc năm 2018

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" trên các công trình, tuyến đường chính tại các trung tâm huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ vào kế hoạch của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn các cấp báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiên về Công đoàn Điện lực Việt Nam theo chỉ đạo.

  • 18/03/2019 02:29
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét