• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện”

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 262/CV-CĐĐVN về việc Tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện”.

Chi tiết văn bản và Điều lệ Cuộc thi đính kèm theo: 

  • 13/08/2018 03:47
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét