• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công đoàn Điện lực Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ cho người lao động

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Tại Đại hội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã dự và phát biểu quan trọng tại Đại hội. BBT lược trích những ý kiến phát biểu của đồng chí Dương Quang Thành:

Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn thực hiện công tác bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Điện lực VN khóa V

Đồng hành với lịch sử hình thành ngành Điện Việt Nam từ những thập niên cuối của thế kỷ 19 khi thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa cũng là sự ra đời của giai cấp công nhân ngành Điện Việt Nam, từ những tổ chức tiền thân của Công hội đỏ đến Hội Công nhân Phản đế, Hội Công nhân cứu quốc… Trong mỗi giai đoạn lịch sử, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn có những yêu cầu và đòi hỏi khác nhau. Trong giai đoạn bảo vệ chính quyền cách mạng 1946 những công nhân Nhà máy điện Yên Phụ được giao nhiệm vụ đặc biệt trọng đại là tiến hành nổ mìn nhằm cắt điện để thuận lợi tấn công địch thì trong chiến tranh phá hoại của đế quốc, hàng trăm liệt sĩ ngành Điện đã hi sinh với tinh thần “dòng máu trong tim người thợ điện còn chảy thì dòng điện không bao giờ tắt”. Hơn 63 năm Truyền thống của ngành Điện cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước, hàng vạn cán bộ, công nhân ngành Điện đã nỗ lực ngày đêm phấn đấu để làm tròn sứ mệnh “Điện đi trước một bước”… Qua tôi luyện, thử thách, nhiều cán bộ, công nhân ngành Điện đã trưởng thành, trở thành những lãnh đạo của đất nước.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn 

Mặc dù từ năm 2010 đến nay, Tập đoàn gặp không ít khó khăn cùng sự biến động phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước, song cũng là một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, đưa Tập đoàn trở thành doanh nghiệp lớn thứ 2 của đất nước: Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò chính đảm bảo đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; Hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện, hệ thống điện có dự phòng trên 20%; Đầu tư phát triển điện nông thôn vượt chỉ tiêu được giao góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn chính trị, an ninh, chủ quyền biên giới và hải đảo; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng; Chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng có bước phát triển vượt bậc; Tổn thất điện năng giảm đáng kể; Ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh, sản xuất kinh doanh  có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Năng suất lao động hàng năm tăng gấp 2 lần bình quân cả nước, việc làm được đảm bảo, thu nhập cho người lao động được cải thiện.

Những thành tích đó có sự đóng góp xứng đáng và thực sự quan trọng của các cấp công đoàn và đoàn viên của các tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Lãnh đạo EVN ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của các cấp công đoàn và công đoàn viên thông qua các phong trào, hoạt động đã đạt và vượt 6 nhóm chỉ tiêu mà Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa IV đã đề ra, nổi bật nhất trên những mặt công tác sau:

Thứ nhất, Công đoàn các cấp đã chú trọng vận động công đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức; quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng.

Thứ 2, quan tâm, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động như tham gia xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, đảm bảo dân chủ cơ sở: phối hợp trong công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Thứ 3, tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, nâng cao trình độ; Xây dựng văn hóa cơ sở, giáo dục truyền thống; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở đơn vị cơ sở…

Thứ 4, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi  các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn thông qua các phong trào thi đua liên kết, thi đua lao động sáng tạo với gần 8.000 sáng kiến cải tiến…

Những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, tận tụy, trách nhiệm của hơn 100.000 đoàn viên công đoàn trên cơ sở định hướng của cấp ủy, sự hỗ trợ của lãnh đạo các đơn vị và của tất cả các cấp công đoàn.

Đoàn Chủ tịch Đại hội trao đổi nội dung công tác điều hành 

Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, đó là: Nhu cầu điện tăng cao đòi hỏi phải bổ sung nguồn điện rất lớn, trong khi nguồn vốn cho đầu tư rất khó khăn do hạn chế bảo lãnh vốn vay ODA; Xu thế toàn cầu và phát triển nhanh của cuộc cách mạng KHCN 4.0 đòi hỏi Tập đoàn phải tiếp cận nhanh với công nghệ trong khi nguồn nhân lực chưa đáp ứng được; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, không những trong năm 2018 mà còn phải nỗ lực lớn ở các năm tiếp theo.

Tập đoàn phải tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 12, Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục thực thi quyết liệt việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với khối lượng công việc rất lớn nhằm đáp ứng năng lực quản trị tiên tiến thế giới.

Vì vậy, công tác công đoàn nhiệm kỳ tới không những phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn để xây dựng được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phù hợp mà còn phải xác định các giải pháp tham gia cùng đơn vị, vận động đoàn viên ứng phó với những nguy cơ, thách thức nêu trên.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Điện lực Việt Nam cần tập trung xây dựng giải pháp thực hiện tốt những nhiệm vụ chính sau:

Thứ nhất, Công đoàn các cấp cần đi sâu, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; động viên người lao động tham gia tích cực vào các chủ trương, đề án lớn của Tập đoàn; quán triệt tới người lao động về xu hướng tất yếu của quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các đơn vị nên sẽ có lao động dôi dư, thay đổi chủ sở hữu mới… Chủ trương tách bạch bộ phận dịch vụ để cổ phần hóa và xã hội hóa nhằm tăng thêm nguồn lực; tách khâu phân phối và dịch vụ để có tinh thần thái độ tận tâm, tận tụy với khách hàng. Cần quán triệt để người lao động thấy rõ mục đích của cổ phần hóa là nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị và mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống của chính người lao động.

Thứ 2, đảm bảo trên thực tế chức năng đại diện của người lao động thông qua hệ thống tổ chức công đoàn từ cơ sở, Công đoàn phải nắm rõ và đề xuất những vấn đề vướng mắc, những vấn đề khó khăn của CBCNV, NLĐ; tích cực cùng Tập đoàn đánh giá, tổng kết, tìm tòi các mô hình tổ chức mới nhằm tăng thu nhập cho NLĐ, giải quyết việc làm cho lao động dôi dư…; giám sát đối với lãnh đạo đơn vị, kịp thời kiến nghị về những nơi, những sự việc xét thấy thiếu an toàn đối với NLĐ; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị NLĐ từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị cơ sở với những nội dung định hướng trọng tâm để NLĐ và người sử dụng lao động bàn bạc, thống nhất; xây dựng khung Thỏa ước lao động tập thể để thực hiện thống nhất trong tất cả các tổ chức công đoàn.

Thứ 3, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… với phương châm “từ cơ sở và hướng về cơ sở”. Các hoạt động phải xuất phát từ ý nguyện của CBCNV, NLĐ từ cơ sở và tổ chức triển khai chủ yếu ở cấp cơ sở.

Thứ 4, vận động đoàn viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực, chủ động tiếp cận và làm chủ KHCN. Đẩy mạnh các phong trào sáng tạo trong vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý điều hành, đáp ứng được yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0. Tiếp cận trình độ quản lý, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế.

Thứ 5, có định hướng dài hạn xây dựng đôị ngũ cán bộ, mở rộng đối tượng quy hoạch cán bộ Công đoàn các cấp từ nguồn cán bộ chuyên môn, Đảng, Đoàn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, không chỉ để bổ sung cho nhiệm kỳ 2018 - 2023 mà định hướng cho các nhiệm kỳ sau. Làm tốt công tác phát triển Đảng từ các công đoàn viên.

Thứ 6, tham gia tích vực vào công tác giám sát, phát huy chức năng phản biện xã hội để có Đảng, lãnh đạo cao nhất xử lý, khắc phục kịp thời các tồn tại, khuyết điểm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

  • 19/01/2018 03:17
  • Xuân Tiến (Lược ghi) - ảnh Cấn Dũng
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét