• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công đoàn Điện lực Việt Nam chúc mừng Cơ quan Đảng ủy Tập đoàn nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017), sáng 3/2, đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đồng chí thường trực, lãnh đạo các Ban chuyên môn và Chi bộ Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tới chúc mừng Cơ quan Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhân Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Lương Bá Thanh – Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong 87 năm qua. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước tiến lên, thực hiện tốt mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa chúc mừng 

đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhân Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn khẳng định, trong những năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và tập thể cán bộ đảng viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đáng tự hào góp phần đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Năm 2017, là năm có nhiều sự kiện trọng đại, đồng thời cũng là năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Tập đoàn cần nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chung tay, chung sức hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Điện Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Có như vậy mới xây dựng Đảng mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đáp ứng được yêu cầu đặt ra, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ cán bộ, CNVCLĐ trong ngành Điện, cũng như phát huy cao nhất vai trò của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc đã được chứng minh trong chặng đường 87 năm qua.

  • 03/02/2017 09:37
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét