• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công đoàn EVNGENCO3: Chi 396 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho người lao động “3 tại chỗ”

Ngày 18/9, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-CĐEVNGENCO3 chi hỗ trợ bữa ăn cho 436 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 396 triệu đồng tại 4 đơn vị đang thực hiện “3 tại chỗ” hoàn thành mục tiêu kép là: Vừa quản lý vận hành an toàn, liên tục nhà máy, vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn.

Tổng công ty Phát điện 3 hỗ trợ oxi cho các Bệnh viện điều trị Covid-19 (ảnh Đơn vị CC) 

Theo Quyết định Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 sẽ hỗ trợ 04 đơn vị  đang thực hiện “3 tại chỗ” hoàn thành mục tiêu kép gồm: Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Phát điện 3 hỗ trợ 6 triệu đồng với 06 người lao động; Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hỗ trợ 186,5 triệu đồng với 224 người; Công đoàn Công ty dịch vụ sử chữa các Nhà máy Nhiệt điện  EVNGENCO3 hỗ trợ 136,5 triệu đồng hỗ trợ cho 139 người; Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa hỗ trợ 67 triệu đồng cho 67 người. Kinh phí hôc trợ được trích từ nguồn Tài chính Công đoàn Tổng công ty.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chia sẻ khó khăn, động viên người lao động chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ kép: Vừa quản lý vận hành an toàn, liên tục nhà máy, vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn. 

Theo Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Ngày 25/8, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 423/CV-CĐĐVN triển khai, hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Theo đó, những đối tượng, điều kiện, mức được hỗ trợ là: Những người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất; đơn vị đang thực hiện “3 tại chỗ” phải thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thi 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ đối với nười lao động có thời gian thực hiện “3 tại chỗ” từ 10 ngày trở lên là 1 triệu đồng/người, hỗ trợ 01 lần; đối với người lao động có thời gian thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày được nhận hỗ trợ 500 ngàn đồng/người (nếu sau đó người lao động được tiếp tục huy động thực hiện “3 tại chỗ” sẽ được hỗ trợ tiếp ở mức 500 ngàn đồng/người).

Đối với nguồn kinh phí thực hiện: Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Tổng công ty (gồm 9 tổng công ty) do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). 

Trường hợp không đủ nguồn để cấp hỗ trợ (số dư tích lũy còn dưới 1 tỷ đồng) thì Công đoàn Tổng công ty báo cáo lên Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam: Do Công đoàn Điện lực Việt Nam cấp hỗ trợ theo hồ sơ đề nghị của các đơn vị gửi và đề xuất. 

Văn bản của Công đoàn ĐLVN cũng quy định về thời điểm thực hiện hỗ trợ và ngày thực hiện “3 tại chỗ” được tính từ ngày 24 tháng 8 năm 2021.

Trước đó, ngày 8/9/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có quyết định hỗ trợ bữa ăn cho 86 đoàn viên, người lao động của Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang phải thực hiện “3 tại chỗ”, với số tiền là 86 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ nguồn tài chính công đoàn của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐLVN thực hiện đề xuất đầu tiên việc hỗ trợ này để hỗ trợ cho người lao động thực hiện nhiệm vụ kèp và "3 tại chỗ" trong thời gian phòng chống đại dịch Covid-19.

  • 21/09/2021 11:53
  • Đắc Cường - (Ban TGNC CĐĐLVN)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét