• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Công đoàn EVNNPT phối hợp với chuyên môn triển khai "Tháng hành động về ATVSLĐ" và công tác truyền thông năm 2019

Rà soát lại hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ATVSLĐ; nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, rủi ro dẫn đến nguy cơ tai nạn lao động; triển khai kế hoạch hành động cũng như bàn các giải pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn có thể xảy ra trong lao động sản xuất, tham gia giao thông và thống nhất các trọng tâm công tác truyền thông năm 2019… là những nội dung chính đã được thông qua giữa Công đoàn Tổng công ty với các Ban chuyên môn của EVNNPT ngày 05/3/2019 tại Hà Nội.

Nhằm thực hiện tốt Chủ đề năm 2019 của EVNNPT “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện Quốc gia”; hưởng ứng thiết thực các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Điện, của Tổng công ty và triển khai hiệu quả "Tháng hành động về ATVSLĐ" năm 2019, ngày 05/3, tại trụ sở Cơ quan EVNNPT đã diễn ra cuộc họp giữa các Công đoàn Tổng công ty với Ban An toàn, Ban Quan hệ cộng đồng EVNNPT.

Với vai trò tham mưu cho Công đoàn EVNNPT trong các hoạt động Công đoàn, Công đoàn EVNNPT đã cùng với các Ban của chuyên môn rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác ATVSLĐ: Quy trình An toàn điện; những Thông tư, Nghị định của Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh & xã hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT để cập nhật những văn bản mới nhất đang có hiệu lực; kiến nghị, góp ý để hoàn thiện các quy trình, quy định trong công tác ATVSLĐ…

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Công đoàn EVNNPT với các Ban Chuyên môn của TCT

Các bên đã cùng nhau nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, rủi ro có nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động trong cả quá trình lao động sản xuất cũng như tham gia giao thông và thống nhất triển khai kế hoạch "Tháng hành động về ATVSLĐ" năm 2019 với Chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. Bàn các giải pháp phối hợp tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ giữa Công đoàn và Chuyên môn và có những ý kiến đề xuất với Lãnh đạo EVNNPT. Tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát bằng hình ảnh; nâng cao vai trò của Công đoàn cơ sở, mạng lưới ATVSV; tổ chức Hội thảo về công tác ATVSLĐ; tôn vinh các cán bộ làm công tác an toàn, ATVSV của Tổng công ty… là những điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

Cũng tại cuộc họp, các bên đã đề cao vai trò định hướng, tuyên truyền, vận đông của tổ chức Công đoàn, cũng như Ban Quan hệ cộng đồng không chỉ trong công tác ATVSLĐ mà trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty năm 2019 và những năm tiếp theo, đặc biệt trong triển khai Cuộc thi viết về “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện”, Cuộc thi “Bản sắc Văn hóa EVNNPT”, tổ chức các phong trào thi đua liên kết thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3, xây dựng đài vinh danh… và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019); 25 năm vận hành đường dây 500 kV Bắc - Nam (27/5/1994 - 27/5/2019); Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III.

  • 08/03/2019 03:01
  • Lê Hải - EVNNPT
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét