• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Công đoàn PC Phú Yên: Khen thưởng các phong trào thi đua 8 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/8 tại trụ sở Công ty, Công đoàn PC Phú Yên đã Khen thưởng 6 CĐCSTV có thành tích trong phong trào thi đua “Nâng cao kỹ năng công tác công đoàn”; 03 đơn vị và 06 cá nhân về phong trào thi đua “Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn trong công tác thu thập SMS, email, App CSKH và phát triển khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt” tại Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 8 tháng đầu năm 2019.

Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc PC Phú Yên Nguyễn Khoa Trình thông tin những điểm nổi bật đã đạt được thời gian qua

Năm 2019, Công đoàn PC Phú Yên phát động 2 phong trào thi đua và đã mang lại hiệu quả hết sức thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, hai phong trào trên đã nâng cao nhận thức và kỹ năng công tác công đoàn đến cấp tổ sản xuất và góp phần cho Công ty hoàn thành 4 chỉ tiêu kinh doanh nêu trên vượt kế hoạch năm 2019. Đặc biệt, tinh thần đổi mới trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” được tổ chức Công đoàn các cấp trong Công ty quán triệt, vận dụng trong từng lĩnh vực hoạt động.

Công đoàn PC Phú Yên Khen thưởng cho các CĐCSTV có thành tích trong phong trào thi đua “Nâng cao kỹ năng công tác công đoàn”

Hội nghị đã thông tin những điểm nhấn nổi bật mà Công đoàn PC Phú Yên đã triển khai, điển hình là xây dựng thiết chế thể dục thể thao tại 4 Điện lực: Sơn Hòa, Phú Hòa, Sông Hinh và Đông Hòa. Ngoài ra, Công đoàn PC Phú Yên chủ công tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 4 đơn vị gồm Công ty CP Cấp thoát nước, Trung tâm Kinh doanh VNPT, Bưu điện tỉnh và PC Phú Yên nhằm vận động CNVCLĐ thanh toán các dịch vụ tiền điện, nước, viễn thông không dùng tiền mặt và sử dụng dịch vụ lẫn nhau. Công đoàn PC Phú Yên còn vận động 525 CNVCLĐ ủng hộ chương trình phúc lợi đoàn viên của Tổng Liên đoàn. Ban Nữ công đã tích cực đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động phong trào, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hoạt động xã hội, từ thiện.

Công đoàn Điện lực Tuy An, Đồng Xuân và Tuy Hòa được Khen thưởng về phong trào thi đua “Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn trong công tác thu thập SMS, email, App CSKH và phát triển khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt”

Các tháng cuối năm, Công đoàn PC Phú Yên sẽ tiếp tục vận động CNVCLĐ hoàn thành kế hoạch 2 chỉ tiêu ĐTCCCĐ và tổn thất điện năng; triển khai thu tiền điện tự động qua kênh Viettel Pay. Ngoài ra, tiếp tục phát động thi đua để thu thập ý tưởng, giải pháp góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn.

  • 03/09/2019 10:24
  • Hoa Hồng - PC Phù Yên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét