Công ty Điện lực Cao Bằng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018

Công ty Điện lực Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018 với sự tham dự của 103 đại biểu đại diện cho 601 cán bộ, công nhân viên lao động toàn Công ty.

Hội nghị người lao động là hoạt động thường niên của Công ty và thực hiện theo Nghị định số 60/2013NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định và phát triển của Công ty.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Xuân Linh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty; đồng chí Hà Văn Dương - Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động từ các phòng, đơn vị trực thuộc, các kiến nghị của người lao động và đánh giá tình hình thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế,…. điều kiện làm việc và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017.

Hội nghị tập trung thảo luận sâu về một số Quy chế, đặc biệt là Quy chế tiền lương có sửa đổi một số điểm mới, Quy chế quỹ bảo trợ CBCNV có bổ sung phần hỗ trợ thuê nhà ở cho CBCNV có điều kiện làm việc ở xa nhà. Sau khi thảo luận và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của các phòng, đơn vị đoàn chủ trì Hội nghị đã trực tiếp giải đáp cụ thể các ý kiến, kiến nghị của các phòng, đơn vị. Đồng thời Hội nghị cũng đã đưa ra những giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị còn tiến hành kiện toàn lại thành viên đại diện tập thể người lao động (Tổ đối thoại) tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động (gồm 03 đồng chí); Hội nghị tổ chức bỏ phiếu kín bầu Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm lỳ 2018 - 2020 gồm 05 đồng chí.

Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Vĩnh Cương - Trưởng phòng An toàn, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty đọc cam kết thực hiện văn hóa an toàn lao động trong đó có nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống điện.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí cao thông qua Nghị quyết với các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản và biện pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018.

  • 27/03/2018 09:10
  • Đinh Văn Truyền (VPCĐ Công ty ĐL Cao Bằng)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét