• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Công ty Thí nghiệm điện miền Bắc: Đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Để nâng cao hiệu quả SXKD, Công ty TNHH NNMTV Thí nghiệm điện miền Bắc (ETC) đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.

Với 734 cán bộ, công nhân viên chức lao động, năm 2018 ETC đặt ra mục tiêu đạt doanh thu 364,880 tỷ đồng, lợi nhuận 7,7 tỷ đồng, thực hiện tối ưu hoá chi phí, tăng hiệu quả SXKD; tìm kiếm và mở rộng thị trường, trọng tâm là các Nhà máy Thủy điện vừa và nhỏ, các NM nhiệt điện, các trạm 110 kV và phát triển các công việc mới như: Sản xuất và lắp ráp cung cấp tủ bảng điều khiển, bảo vệ của các TBA 110 kV, 220kV; cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh, cài đặt cấu hình cho các Trung tâm điều khiển xa và TBA điều khiển bằng máy tính.

Giải pháp mà ETC đưa ra là nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng và tiến độ của các dự án; Sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển năng lực cá nhân phục vụ phát triển doanh nghiệp. Tổ chức điều hành sản xuất hợp lý, nghiên cứu các biện pháp để nâng cao năng suất lao động, chất lượng thi công, giám sát thi công, hiệu chỉnh, kiểm định. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; ISO/IEC-17025, BSC-KPIS và 5S. 

Hội nghị NLĐ năm 2018 của ETC đã đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, đưa ra những tồn tại và biện pháp khắc phục, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, khuyến khích người lao động làm việc có năng suất, chất lượng cao; tiếp tục nghiên cứu Quy chế tiền lương phù hợp, thúc đẩy tăng năng suất lao động, khuyến khích người lao động tự học tập nâng cao năng lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

  • 27/03/2018 09:32
  • Tố Vân
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét