• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đạt mốc 10 tỷ kWh

Đúng 00h00’ ngày 10/10, sản lượng điện của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát chính thức chạm mốc 10 tỷ kWh, đây có thể coi là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát.

Kể từ ngày 08/02/2013 khi tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Bản Chát chính thức hòa lưới điện Quốc gia đến nay. Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã vận hành an toàn và hiệu quả 04 tổ máy của 02 Nhà máy Thủy điện Bản Chát và Thủy điện Huội Quảng và hôm nay ngày 10/10/2018, tổng sản lượng điện thương phẩm của Công ty đã đạt cán mốc 10 tỷ kWh.

Sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát qua các năm.

Với sản lượng điện đạt 10 tỷ kWh đã đóng góp vào nguồn năng lượng của đất nước, một con số đầy ý nghĩa, một dấu mốc quan trọng đánh giá chặng đường xây dựng và phát triển của Công ty; ghi nhận công sức phấn đấu không ngừng nghỉ từ Ban lãnh đạo đến từng người lao động trong Công ty. Con số ấy có ý nghĩa hơn, khi suốt chặng đường qua, Công ty đã điều hành, sản xuất một cách tuyệt đối an toàn; không để xảy ra bất kỳ sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố môi trường ảnh hưởng đến con người, thiết bị và cộng đồng.

  • 11/10/2018 01:40
  • http://hqbc.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét