• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công ty Thủy điện Trị An thăm hỏi người lao động trực tiếp thực hiện “3 tại chỗ” phòng, chống Covid-19

Ngày 02/9, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Thủy điện Trị An đã thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần lực lượng vận hành và lực lượng sửa chữa đang nghỉ tập trung tại Nhà máy; phổ biến kịp thời những hỗ trợ của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam đến người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” để người lao động yên tâm công tác.

Ban lãnh đạo Côn ty Thủy điện Trị An trao quà cho người lao động thực hiện "3 tại chỗ"

Lực lượng vận hành và lực lượng sửa chữa thực hiện phương án “3 tại chỗ” ở tập trung tại Nhà máy gần 02 tháng để vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy phát điện; đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất điện an toàn, liên tục cho hệ thống điện Quốc gia.

Sự quan tâm kịp thời từ phía Ban lãnh đạo, Công đoàn và các đoàn thể Công ty Thủy điện Trị An đã tiếp thêm sức mạnh cho người lao động yên tâm công tác, đoàn kết đồng lòng, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 và vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ quan trọng khác Tập đoàn Điện Lực Việt Nam giao phó.

  • 09/09/2021 09:51
  • Trần Quang - TĐ Quảng Trị