• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Công văn về việc đảm bảo ổn định lao động trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Ngày 04/1/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 05/CV-CĐĐVN về việc đảm bảo ổn định lao động trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Chi tiết văn bản đính kèm theo.

  • 07/01/2019 11:13
  • Ban CSPL