•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Cung cấp danh sách tạo account truy cập phần mềm báo cáo hoạt động công đoàn

Ngày 11/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 325/CV-CĐĐVN về việc cung cấp danh sách tạo account truy cập phần mềm báo cáo hoạt động công đoàn, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 12/07/2019 01:31
  • Văn phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét