• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thành công tốt đẹp

Chiều 26/9, sau 3 ngày làm việc, Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam đã họp phiên Bế mạc. Ngay sau đó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cùng 4 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa đắc cử, đã chủ trì cuộc họp báo thông tin nhanh về kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường (đứng) cùng 4 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa đắc cử, chủ trì cuộc họp báo.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường cho biết: Đại hội XII CĐ Việt Nam diễn ra từ ngày 24  đến 26/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 946 đại biểu (trên tổng số 950 đại biểu được triệu tập) đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu Quốc tế.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo TP. Hà Nội cùng các địa phương và các cán bộ lãnh đạo CĐ qua các thời kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Về các khâu đột phá, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp CĐ sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ nhất là đội ngũ Chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Ba là, xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngoài ra còn có một Chương trình trọng tâm "CĐ Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, phát triển bền vững đất nước". Cùng với đó là 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới.

9 nhóm chỉ tiêu, gồm:

- Đến năm 2023, kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của CĐ ở 100% doanh nghiệp (DN) có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các DN có trên 10 lao động có tổ chức CĐ.

- Hằng năm bình quân mỗi CĐ cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên CĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hằng năm có 80% trở lên CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80% trở lên CĐ cơ sở khu vực Nhà nước, 55% trở lên CĐ cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đạt vững mạnh.

- Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức CĐ gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- 100% CĐ cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và DN Nhà nước, 70% trở lên CĐ cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam.

- Thu tài chính CĐ đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí CĐ theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.

- Hằng năm có từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95% trở lên DN Nhà nước và 60% trở lên DN ngoài khu vực Nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động; từ 90% trở lên DN Nhà nước và 70% trở lên DN ngoài khu vực Nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

- Từ 70% trở lên DN có tổ chức CĐ ký kết Thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên.

Đại hội nhất trí số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 175 người; số lượng Đoàn Chủ tịch gồm 27 người; Ủy ban Kiểm tra gồm 17 người. 

Tại Đại hội, đã bầu 161 người vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. 

Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; các ông: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bầu 16 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra, ông Tạ Văn Đồng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu ra mắt BCH khóa XII tại Đại hội

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo về việc nhiệm kỳ vừa qua còn gì day dứt, trăn trở chưa thực hiện được, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng thực hiện chức năng bảo vệ, chăm lo, bảo vệ vẫn còn khó khăn, vướng mắc, như: Khởi kiện DN nợ BHXH, đời sống của một bộ phận CNLĐ còn hết sức khó khăn... "Dù rằng đây là trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng trong đó có phần nào trách nhiệm của tổ chức CĐ"- ông Cường nói và cho biết nhiệm kỳ 2018 - 2023, phải tham mưu sửa đổi luật để CĐ thực hiện chức năng khởi kiện. Ngoài ra, phải tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo lợi ích thiết thân cho đoàn viên CĐ - mà những người lao động chưa phải là đoàn viên không thể nào có được.   

Ông Cường cũng trăn trở các nguồn lực của CĐ còn hạn hẹp, phân tán, chưa đủ mạnh. "Muốn chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, phải có nguồn lực đủ mạnh"- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường bày tỏ. 

Về vấn đề cán bộ CĐ, ông Bùi Văn Cường khẳng định đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐ nhiệm kỳ qua rất to lớn, nhưng cần phải nỗ lực hơn để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. "Trong nhiệm kỳ này sẽ phải xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"- ông Cường bày tỏ.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội kêu gọi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

  • 27/09/2018 08:51
  • Theo: nld.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét