• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 31/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự tham dự của 202 đại biểu đến từ 27 CĐCS trực thuộc đại diện cho 7.312 đoàn viên đoàn viên.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Khuất Quang Mậu - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Phước - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Ban Lãnh đạo Tổng công ty, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 cùng 202 đại biểu đại diện 7.312 đoàn viên Công đoàn tại các đơn vị.

Ban Chấp hành Công đoàn EVNHCMC nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội

Trong 05 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, ngành Điện, toàn thể CNVCLĐ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã đoàn kết, năng động sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Với sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Điện lực Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ của chuyên môn, Công đoàn Tổng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã đề ra.

Đại hội đã thông qua báo cáo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V, nhiệm kỳ 2013 - 2017; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 23 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; thông qua Nghị quyết Đại hội VI. Đại hội đã xác định 10 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, 08 nhóm chỉ tiêu công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện.

Đại hội đã xác định 10 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn tới

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khóa V: Thay mặt Đại hội, trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty, sự hỗ trợ của các Ban thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ, sẽ tập trung triển khai ngay sau Đại hội. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ nghiên cứu, lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty là: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục; gắn bó với chuyên môn vận động CNVCLĐ nâng cao ý thức, góp sức xây dựng và phát triển Tổng công ty; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trong Tổng công ty.

Đại hội kêu gọi toàn thể CNVCLĐ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu 07 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Đồng chí Lê Văn Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khóa VI; đồng chí Lê Thị Luyến giữ chức vụ  Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; UBKT Công đoàn Tổng công ty gồm 07 thành viên, đồng chí Trần Ngọc Liêm giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT.

  • 02/11/2017 08:14
  • Lê Quang Độ (Công đoàn EVNHCMC)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét