• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Thực chất chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh Đại hội XII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ 24 đến 26/9 tới là Đại hội đổi mới về mặt tư duy trong hoạt động Công đoàn, theo đó sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên, người lao động một cách thực chất.

Ngày 20/9, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam, dưới sự chủ trì của ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường, Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24 đến 26/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ), mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn.

Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII là Đại hội "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm". Đại hội xác định: Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có 950 đại biểu được triệu tập, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và 7 đoàn đại biểu Quốc tế. Đại hội vinh dự được đón các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới dự và phát biểu ý kiến.

Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Đại hội thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Đại hội như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2018 - 2023; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức CĐ với Đảng, Nhà nước… 

Đại hội thảo luận, biểu quyết, thông qua: Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; Điều lệ CĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa XII gồm 175 ủy viên; Đoàn chủ tịch gồm 27 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra gồm 17 ủy viên.

Theo ông Bùi Văn Cường, Đại hội lần này có nhiều điểm mới, trong đó, Đại hội sẽ tổ chức 12 trung tâm thảo luận sâu về các vấn đề theo nội dung văn kiện. Nội dung thảo luận tại các trung tâm gồm: Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động theo hướng thiết thực hiệu quả.

Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên CĐ; CĐ tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật; Nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Người đứng đầu tổ chức CĐ Việt Nam cho biết công tác bầu cử được chuẩn bị dân chủ, tập trung, đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Công tác nhân sự sẽ được thảo luận tại 83 đoàn đại biểu.

 "Đại hội lần này là Đại hội đổi mới về mặt tư duy trong hoạt động CĐ, theo đó sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên, NLĐ một cách thực chất để NLĐ thấy được tổ chức CĐ thực sự vì đoàn viên, NLĐ. Đại hội sẽ được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức lãng phí" - ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, Thủ tướng Chính phủ và Đại biểu đại hội sẽ tham gia Diễn đàn "CĐ Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia và phát triển bền vững đất nước". Thông qua đó, Đại biểu đại hội sẽ đề xuất, hiến kế và Thủ tướng nêu thông điệp gửi tới CNVCLĐ cả nước.

  • 21/09/2018 09:44
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét