• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 24-26/9/2018

Đây là thông tin tại buổi làm việc giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ và lãnh đạo Ban Dân vận TƯ về công tác chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, sáng 06/8, báo cáo với đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ và lãnh đạo Ban Dân vận TƯ về công tác chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN cho biết, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 24-26/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Về Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, có 96.979 CĐCS, nghiệp đoàn (chiếm 94,96%) đã tổ chức Đại hội đúng tiến độ theo kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐ LĐVN về thí điểm Đại hội CĐCS theo phương thức mới, đã có 54/83 đơn vị (trong đó gồm 48 LĐLĐ tỉnh, TP và 6 Công đoàn ngành TƯ) đã tổ chức tốt hoạt động thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch tại Đại hội CĐCS. Hầu hết các CĐCS đã thực hiện đúng quy trình theo quy định.

Về Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, có 1.115 đơn vị (đạt 97,38%) tổ chức Đại hội đúng tiến độ, 129 đơn vị (đạt 98,47%) tổ chức Hội nghị đúng tiến độ, theo kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN.

Tính đến ngày 20/7, đã có 83/83 (đạt 100%) Công đoàn ngành, địa phương tổ chức xong Đại hội theo Kế hoạch số 52/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN. Nhìn chung, các cấp Công đoàn đã tích cực chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của cấp ủy và Tổng LĐ LĐVN.

Các Đại hội diễn ra trang trọng, nội dung, chương trình, thời gian phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được chuẩn bị tốt với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình; các đơn vị đã chỉ đạo xây dựng BCH đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ năng lực, độ tuổi, đảm bảo cơ cấu và tỷ lệ nữ.

Công tác phối hợp giữa Tổng LĐ LĐVN với các cấp ủy trong chuẩn bị và giới thiệu nhân sự chủ chốt Công đoàn cấp tỉnh, ngành TƯ, TCT trực thuộc Tổng LĐ LĐVN đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn các cấp. Kết quả bầu BCH, BTV và Thường trực Công đoàn cấp tỉnh, ngành TƯ, TCT trực thuộc Tổng LĐ LĐVN cơ bản đúng định hướng theo sự giới thiệu của BCH khóa cũ.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến 26 tháng 9 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại biểu chính thức dự đại hội là 950 đại biểu.

Sau khi đồng chí Bùi Văn Cường báo cáo, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, công tác chuẩn Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐ LĐVN đã thực hiện tốt Chỉ thị 09 của Ban Bí thư. “5 năm tới đất nước sẽ có nhiều đổi mới, do đó chúng ta bàn về những việc mà Công đoàn cần tập trung thực hiện để phù hợp với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước” - đồng chí Trương Thị Mai chỉ đạo.

  • 07/08/2018 09:41
  • Theo: laodong.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét