• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII thông qua ngày 24/9/2018)

Ngày 03/02/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định Số 174/QĐ-TLĐ Về việc Ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)

Nội dung chi tiết Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) đính kèm theo:

  • 17/02/2020 09:11
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN (cập nhật)
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét