• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

EVN: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2019

Sáng ngày 9/10, tại TP. Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khai mạc lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2019 cho 112 học viên là cán bộ và lãnh đạo trực tiếp quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị trong Khối các Tổng công ty phát điện 1, 2, 3, các Nhà máy nhiệt điện, Nhà máy thủy điện, các Ban QLDA Điện 1,2,3 thuộc EVN.

Khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho học viên trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường nói chung, nhanh chóng nắm bắt đầy đủ và thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (NĐ 40) ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2015. Trong đó, NĐ 40 có nhiều quy định mới, quan trọng và liên quan trực tiếp tới tất cả các đơn vị thuộc EVN.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Ngay sau Lễ khai mạc, lãnh đạo Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường EVN (Ban KHCN&MT) đã sơ lược tình hình chung về công tác bảo vệ môi trường (BVMT) của toàn EVN; đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải chia sẻ quá trình thực hiện Hệ thống quản lý môi trường ISO14000; đại diện Công ty Thủy điện Thác Bà chia sẻ quá trình thực hiện Hệ thống quản lý môi trường ISO14000; đại diện EVNGENCO 2 chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các Đoàn thanh tra, kiểm tra…

Bà Lê Thị Ngọc Quỳnh - Phó trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Môi trưởng EVN phát biểu tại lớp tập huấn

Tiếp đó, các chuyên viên Ban KHCN&MT trình bày các nội dung: Kinh nghiệm quản lý môi trường tại các nhà máy, dự án thủy điện; hướng dẫn kiểm tra, giám sát hệ thống quan trắc tự động, liên tục; tình hình tiêu thụ tro xỉ; kinh nghiệm trong quản lý chất thải (CTRCNTT, CTSH, CTNH); tình hình tiêu thụ tro xỉ của các Nhà máy nhiệt điện thuộc EVN.

Tại lớp tập huấn, học viên cũng đã được các giảng viên truyền đạt những kiến thức bổ ích sau: Kinh nghiệm và phương pháp giám sát đơn vị được thuê thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (do GS.TS. Huỳnh Trung Hải trình bày); tổng quan về quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quan trắc và giám sát môi trường (do ThS. Trần Sơn Tùng trình bày); kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục (do TS. Dương Thành Nam trình bày).

  • 11/10/2019 02:19
  • Lê Hải - EVNCPC
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét