• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

EVNCPC tổ chức Lễ biểu dương 51 nữ CNVLĐ tiêu biểu giai đoạn 2013 - 2017

Ngày 26/10, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức Lễ biểu dương Nữ CNVLĐ tiêu biểu giai đoạn 2013 - 2017 và đào tạo Kỹ năng cho Cán bộ nữ của ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ" EVNCPC. Tham dự có đại diện Ban lãnh đạo EVNCPC, Ban VSTBPN, đại diện Ban Thường vụ, Ban Nữ công Công đoàn EVNCPC; đại diện lãnh đạo Công đoàn, Ban VSTBPN các đơn vị trực thuộc; đại diện cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở và 51 chị em là những gương mặt tiêu biểu cho phong trào nữ CNVCLĐ trong những năm qua.

Lễ Biểu dương và đào tạo Kỹ Năng được tổ chức trong 02 ngày 26 - 27/10/2017; nhằm tôn vinh nữ CBCNV LĐ có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, động viên, khích lệ phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn EVNCPC lần thứ X tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII.

Với trên 12 ngàn lao động, trong đó có trên 1.900 lao động nữ chiếm 15,3% tổng số lao động. Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nữ CNVCLĐ, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công được duy trì và phát huy, hoạt động của nữ CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có những thành tích đáng tự hào, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động phong trào của đơn vị. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”;  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được chị em tích cực hưởng ứng; thông qua phong trào này, chị em có những nhận thức đúng đắn về vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vừa là tiền đề, vừa là động lực để chị em phấn đấu, tự hoàn thiện bản thân. Nhằm triển khai các Nghị quyết của Đảng và của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Trung đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào trong nữ CNVCLĐ bằng những hành động cụ thể, các phong trào đã góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ có sức khỏe, có trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao vật chất, văn hóa, tinh thần, khẳng định vai trò người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội... 

Với sự cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hàng năm EVNCPC có trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến nhiều chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng bằng khen cấp Tập đoàn, cấp Bộ…Tập thể nữ CNVCLĐ Tổng công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen liên tục từ năm 2012 - 2015; ngày 17-18/10 đã vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương 10 chị.

Tại Buổi lễ biểu dương ông Phạm Quốc Khánh, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC đã phát biểu: Với công việc đặc thù sản xuất kinh doanh của đơn vị, đa số lao động nữ đảm nhận các nhiệm vụ tại các phòng chức năng, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, nữ CNVCLĐ cũng luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp một phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty... Chúng tôi, tin tưởng rằng với sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo và công đoàn các cấp, bằng những biện pháp và chương trình hành động cụ thể được đúc kết trong quá trình hoạt động những năm qua, chắc chắn trong thời gian tới tập thể nữ CNVCLĐ Tổng công ty Điện lực miền Trung ngày càng lớn mạnh, sẽ là những nhân tố tích cực góp phần vào thành công chung của phong trào nữ CNVCLĐ ngành Điện Việt Nam.

Để biểu dương các chị tại buổi lễ đã tổ chức trao tặng giấy khen của EVNCPC cho 51 chị tiêu biểu phong trào nữ CNVCLĐ trong những năm 2013 - 2017.  Sau buổi lễ biểu dương, Công đoàn EVNCPC đã tổ chức đào tạo Kỹ năng cho cán bộ nữ của Ban VSTBPN nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công công đoàn cơ sở trực thuộc.

  • 27/10/2017 03:14
  • Dương Anh Minh
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét