• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” - nét đẹp truyền thống của nữ CBCNV

Tại Hội trường Công ty Điện lực Phú Yên, Ban nữ công Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm (2010-2015). Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm 1989 đã được Công đoàn ngành nghiên cứu, chỉ đạo triển khai sâu rộng, hiệu quả trong Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng như Công ty Điện lực Phú Yên đã ngày càng phát triển mạnh mẽ về số lương và chất lượng. Chị em luôn phấn đấu phát huy mọi khả năng trí tuệ và sức lực của mình góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn đơn vị. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành nét đẹp truyền thống trong nữ CNVCLĐ của Công ty, góp phần nâng cao vị trí vai trò của người phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực công tác, xã hội và gia đình.

   

     Từ kế hoạch hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Ban nữ công Công ty hàng năm đề ra chương trình và những hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Hầu hết, các hoạt động nữ công luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, của Công đoàn và chuyên môn. Do đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để chị em chủ động trong việc xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động nữ công có hiệu quả, đã phát huy vai trò của mình trong công tác vận động và duy trì phong trào nữ trong toàn Công ty.
     Với việc phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị em đã phát huy hết khả năng sẵn có để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã lồng ghép phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với thi đua “Lao động giỏi” một cách thiết thực. Vì vậy, năng suất lao động và các hoạt động đã đạt kết quả tốt.
     Cùng với việc hăng hái thi đua lao động giỏi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, chị em còn thực hiện thiên chức của người phụ nữ: là người con, người vợ, người mẹ trong gia đình. Nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nhiều chị có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng vượt khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi con học giỏi, làm tốt nghĩa vụ với gia đình, động viên chồng con cùng chia sẻ công việc gia đình để có điều kiện chăm sóc sức khỏe và học tập nâng cao trình độ.
      Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các phong trào thi đua khác, trong 5 năm qua, đã có những tập thể và nhiều cá nhân nữ CNVCLĐ được các cấp khen tặng. Kết quả của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm có trên 90% chị em đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi. Tập thể nữ CNVCLĐ Công ty được Công đoàn cấp trên khen tặng: Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng tập thể nữ năm 2010; Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (CPC) khen tặng tập thể nữ trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm (2008- 2012) và liên tục các năm từ 2010 đến 2014. Nhiều chị được Công đoàn các cấp tặng Bằng khen, giấy khen nhiều năm liền (2010- 2014) như  01 chị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 06 chị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 02 chị Bộ Công Thương  tặng Bằng khen; 05 chị được EVN tặng Bằng khen; 03 chị Công đoàn EVN tặng Bằng khen; 04 chị đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở; 22 chị Công đoàn CPC tặng giấy khen. Sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm (2010 -2015), có 20 chị được Công đoàn PC Phú Yên khen thưởng danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” xuất sắc 5 năm (2010 -2015).
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty ghi nhận và biểu dương những đóng góp của nữ CNVCLĐ trong thời gian qua. Đồng thời, động viên chị em quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy cao nhất vai trò của người cán bộ nữ trong các hoạt động phong trào cũng như trong công tác chuyên môn.
     Từ những kết quả đạt được, một lần nữa khẳng định phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một phong trào thi đua giúp chị em phát huy phẩm chất và năng lực của mình; Là sự cố gắng phấn đấu không ngừng của nữ CNVCLĐ Công ty. Thành tích của các chị trong những năm qua thật đáng khích lệ, các phong trào thi đua là điểm tựa, là niềm tin để chị em phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và phong trào chung của toàn Công ty./.

  • 14/07/2015 10:54
  • Bích Liên