• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Hội nghị người lao động PC Yên Bái, PC Phú Thọ: Con người là trước tiên

Những ngày cuối cùng của tháng 3, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái), Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) là những đơn vị cuối cùng trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Với nhiều nội dung bàn thảo nhưng tất cả đều xoay quanh đến nhiệm vụ, quyền và lợi ích của người lao động.

Từ mục tiêu …

Năm nay, theo chỉ đạo của EVNNPC, Hội nghị NLĐ được tổ chức riêng, không kết hợp trong dịp Hội nghị tổng kết như hàng năm. Do đó nội dung Hội nghị được chuẩn bị khá kỹ từ chương trình đến các chi tiết thảo luận.v.v.

Năm 2018 EVN thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” và chủ đề của EVNNPC là “Đổi mới và nâng cao phương thức quản trị nguồn nhân lực”. Cho nên các nội dung bàn thảo cho kế hoạch SXKD đều hướng đến mục tiêu: Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động  - Hiệu quả.

Công nhân Điện lực Lâm Thao và Xí nghiệp DV Điện lực Phú Thọ nâng cấp đường dây tại xã Hợp Hải - Ảnh: pcphutho.npc.com.vn

PC Phú Thọ có 756 người lao động, năm 2018 có chỉ tiêu cụ thể là điện thương phẩm đạt 2.440 triệu kWh; tổn thất điện năng là 5,62%; giá bán điện bình quân đạt 1.637,5 đồng/kWh, năng suất lao động theo khách hàng sử dụng điện là 517 khách hàng/lao động. Với 493 cán bộ công nhân, năm nay PC Yên Bái đặt chỉ tiêu cụ thể là điện thương phẩm đạt 820 triệu kWh; tổn thất điện năng là 6,05%; giá bán điện bình quân đạt 1.658 đồng/kWh, năng suất lao động theo khách hàng sử dụng điện là trên 429 khách hàng/lao động.

Đến hành động…

Hội nghị NLĐ năm 2018 các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Quang Lâm, Giám đốc PC Phú Thọ cho biết: Công ty sẽ tiếp tục triển khai Đề án tăng cường công tác quản trị nội bộ, rà soát đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luận chuyển cán bộ nhằm phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác và đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, đồng thời sửa đổi và bổ sung quy chế tiền lương gắn với năng suất và hiệu quả lao động, đảm bảo  hiệu quả hoạt động SXKD của toàn Công ty.

Ông Lộc Minh Đức, Phó phòng Tổ chức và Nhân sự PC Yên Bái nêu ý kiến: Công tác quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước hết là nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, đơn vị cần xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và quy hoạch theo lộ trình phù hợp với từng giai đoạn. Trong tuyển dụng cần nâng cao chất lượng tuyển dụng, trong sắp xếp công việc phải phù hợp và đề cao chuyên môn hóa.

Coi trọng ATLĐ là mục tiêu hàng đầu  trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, về lĩnh vực này ông Nguyễn Bình Dương, Trưởng phòng An toàn PC Yên Bái cho rằng: Con người là yếu tố quyết định, tuy nhiên không ít người lao động chưa đề cao ý thức tự bảo vệ tính mạng, bên cạnh đó công tác bồi huấn chưa thực sự hiệu quả và chất lượng, do đó cần nâng cao chất lượng huấn luyện và chú trọng kỹ năng thực hành ngoài hiện trường, giảm lý thuyết.

Ông Vũ Văn Minh, Phó chủ tịch Công đoàn EVNBNPC phát biểu tại Hội nghị người lao động PC Yên Bái

Ông Phùng Thế Phiến, Chủ tịch Công đoàn PC Phú Thọ cho biết: Năm 2018, trong tâm là tổ chức tốt sản xuất, thực hiện có hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến tại các tổ, đội trong các Điện lực và Xí nghiệp dịch vụ… Chú trọng mục tiêu phòng ngừa TNLĐ gắn với xây dựng và thực thi “Văn hóa an toàn lao động” nhằm bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Để thực hiện các chỉ tiêu SXKD, PC Yên Bái sẽ triển khai đồng loạt các tiện ích, giải pháp nhằm nâng cao chăm sóc khách hàng, thực thi văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh người công nhân ngành điện: Nhiệt tình - Chu đáo - Thân thiện trong nhân dân địa phương. Đồng thời đưa vào sử dụng phầm mêm quản lý hiệu quả công việc KPI, tiếp tục tiết kiệm lao động thực tế, sắp xếp nhân lực hợp lý, nâng cao năng suất lao động, quản lý định biên, đảm bảo thu nhập cho NLĐ.

Con người là trước tiên

Hội nghị NLĐ của các đơn vị trong EVNNPC đều đưa vấn đề quy chế tiền lương để thảo luận. Thực tế hiện nay ở các đơn vị đang thiếu lao động trẻ, đa số công nhân đã cao tuổi, bậc lương cao song không còn khả năng làm những công việc nặng nhọc trên cao, số người trẻ tuổi có sức khỏe đã ít lại đảm nhiệm nhiều công việc nặng nhọc nhưng hệ số lương lại thấp.

Dự Hội nghị NLĐ các đơn vị, ông Vũ Văn Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC đề nghị đại biểu cần tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng Quy chế tiền lương vừa đúng với Quy chế chung của Tập đoàn và của Tổng Công ty vừa phù hợp với thực tế của đơn vị để kích thích năng suất lao động chất lượng, hiệu quả. 

Qua Hội nghị, các đơn vị đã công khai thông tin tài chính, tình hình sử dụng các loại quỹ, đặc biệt là đánh giá việc chấp hành nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và đánh giá kết quả thực hiện mối quan hệ hai chiều. Đó là tổ chức đối thoại định kỳ giữa đại diện NLĐ và đại diện người sử dụng lao động. Trong đó Công đoàn các cấp đã tập hợp yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp của NLĐ, tham gia với lãnh đạo đơn vị về các nội dung liên quan đến giải quyết việc làm, điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống cho NLĐ.

Công nhân Điện lực Trấn Yên (PC Yên Bái) trao đổi biện pháp an toàn trước khi làm việc trên lưới điện   - Ảnh: pcyenbai.npc.com

Chất lượng của các cuộc đối thoại đã thay đổi tích cực hàng năm, trên tinh thần hợp tác, xây dựng nên ý kiến không chỉ là thắc mắc về lợi ích của NLĐ mà còn là  đóng góp về ATLĐ, về phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất, phương pháp quản lý tài sản và dụng cụ làm việc của NLĐ, công tác đào tạo.v.v. Bất cứ ý kiến nào nêu ra đều được lãnh đạo các đơn vị giải quyết, trả lời xác đáng.

Việc tổ chức Hội nghị NLĐ hàng năm với các nội dung trên là một trong những nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam của EVNNPC một cách hiệu quả, thiết thực với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thông qua Hội nghị NLĐ, các đơn vị trong EVNNPC tỏ rõ sự quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, trí tuệ, thực hiện thành công các mục tiêu,nỗ lực trong công việc, cải tiến không ngừng, cống hiến cho sự phát triển của EVNNPC, góp phần bảo vệ uy tín và xây dựng thương hiệu của đơn vị./. 

  • 04/04/2018 08:48
  • Tố Vân (Công đoàn EVN NPC)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét