• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Hướng dẫn hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 20/12/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 630/CĐĐVN-CSPL về việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 22/12/2021 03:51
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét