• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 18/12/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 424/HD-CĐĐVN về nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019.

Nội dung Hướng dẫn đính kèm:

  • 20/12/2018 02:10
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét