• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 18/12/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 424/HD-CĐĐVN về nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019.

Nội dung Hướng dẫn đính kèm:

  • 20/12/2018 02:10
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét