• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Hướng dẫn thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 18/12/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 426/CV-CĐĐVN về việc Hướng dẫn thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản đính kèm:

  • 20/12/2018 02:16
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét