• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày 05/02/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 31/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn đính kèm theo:

  • 06/02/2020 01:14
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét