• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2019)

Ngày 06/9/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 440/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2019) gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung hướng dẫn đính kèm.

  • 10/09/2019 03:19
  • Ban Nữ công CĐĐLVN